Aktualności i wydarzenia

Prelekcja pt. „Gender a filozofia Gustawa Junga” – 12 lutego 2014

Temat gender stał się w ostatnim okresie nie tylko popularny, ale także kontrowersyjny. Polska, pomimo, że już od wielu lat należy do Unii Europejskiej, a więc mogłoby się wydawać, także do EUROPY, nadal nie może odnaleźć się w „oczywistości”. Tymczasem już wielki XIX wieczny myśliciel, psycholog i filozof – Gustaw Jung, w swoich tezach i teoriach twierdził, że zarówno w kobiecie należy upatrywać pierwiastka męskiego (tzw. Animusa), zaś w mężczyźnie pierwiastka kobiecego (tzw. Animy). (więcej…)

Pogadanka nt. „Jak być efektywnym w pracy?” – 14 stycznia 2014

Zapraszamy na pogadankę w przyjaznej atmosferze o tym „Jak być efektywnym w pracy?” Codzienne, coraz liczniejsze zadania związane z wykonywaniem obowiązków w pracy często przytłaczają nas i zamiast motywować do pracy, odbierają radość związana z realizacją celów zawodowych i realizacją siebie. (więcej…)