Psychologia

7 cech osób o wysokiej inteligencji emocjonalnej

opracowanie: Minds of Hope na podstawie badań  T.Bradberry

Mówi się, że inteligencja emocjonalna (EQ), to nasza droga do osiągnięcia życiowego sukcesu. To połączenie umiejętności obserwacji i zarządzania emocjami własnymi oraz innych osób.

Czy to proste? Niestety nie. Współcześnie obserwujemy, że nie zawsze – a właściwie, dość rzadko, ludzie potrafią zauważyć, a następnie nazwać swoje emocje. A cóż dopiero rozpoznać je u innych i wiedzieć, co z tym co dostrzegamy, poczynić… Oto, jakie cechy predysponują do rozwijania wysokiej inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna, to termin wprowadzony do psychologii i tym samym do naszego życia przez Daniela Golemana. Określa nasze predyspozycje do adekwatnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz podejmowaniem decyzji, w których pojawia się aspekt społeczny i/lub odniesienie do perspektywy innych osób. To zbiór naszych kompetencji osobistych i społecznych w tym zakresie.

Oto 7 wyodrębnionych cech, które są charakterystyczne dla osób z wysokim współczynnikiem EQ:

  1. Ciekawość i zainteresowanie innymi – są otwarte na innych ludzi i to bez względu na to, czy sami mają charakter mniej lub bardziej ekstrawertywny. Zauważenie innych osób i to w sposób podmiotowy, to podstawa wysokiej EQ.
  2. Asertywność – to sztuka uszanowania potrzeb innych i jednocześnie zadbania o potrzeby i granice swoje. Ważne, by umieć znaleźć równowagę między wyrażeniem empatii a pokazaniem na czym nam zależy.  To również umiejętność zarządzania emocjami adekwatnie do sytuacji.
  3. Zaraźliwy optymizm – nawet, kiedy dzieje się źle i słyszą o negatywnych wydarzeniach, potrafią przyjrzeć się sprawom z optymizmem i znajdywać pozytywne drogi wyjścia z sytuacji . Poza tym nie dają sobie odebrać radości w tym, co robią, nawet, jeśli ktoś chce im tę radość odebrać. Mało tego – tak naprawdę sami szukają okazji do śmiechu, wiedzą co czyni ich szczęśliwymi  i planują takie aktywności, by dawały im radość i szczęście.
  4. Umiejętność nazywania emocji – mają bardzo rozwiniętą umiejętność rozpoznawania emocji w sobie oraz innych osobach, a także precyzyjnego ich nazywania, wyszukując nazwy na kontinuum emocjonalnym – kiedy czują złość potrafią powiedzieć (w zależności od jej natężenia), że są zirytowane, sfrustrowane, rozgniewane, wściekłe. Im bardziej specyficznie, tym lepiej…
  5. Nie są obrażalskie – są pewne siebie, wiedzą jak bardzo są wartościowe, za zatem nawet jeśli opinie o nich nie są wokół pochlebne, nie przejmują się tym i nie są nimi zainteresowane. Dlatego też, kiedy ktoś powie o nich coś przykrego, to trudno je obrazić. Przyjmują konstytutywną krytykę, ale nie przejmują się „pospolitym obgadywanie” i głosami „za plecami”.
  6. Wybaczają i jednocześnie pamiętają – potrafią szybko wybaczyć, gdy ktoś ich zrani pierwszy raz, choć nie zapominają, a przez to, gdy sytuacja się powtórzy, potrafią asertywnie ochronić siebie i postawić granice. Stosują zasadę: zranisz mnie raz – twoja wina, zranisz mnie drugi – moja wina. Nie pielęgnują negatywnych emocji, gdyż wiedzą, że to zwiększa poziom stresu w organizmie.
  7. Potrafią powiedzieć szybko STOP swoim monologom wewnętrznym – potrafią bardzo szybko powstrzymać się od przeżuwania myśli (ruminacji), zamartwiania, czy też nie dać dojść do głosu wewnętrznemu krytykowi. Zdają sobie doskonale sprawę z tego, że myśli, to tylko myśli – nie zaś oni sami.

Inteligencja emocjonalna to nasza współczesna przepustka do sukcesu. To, co odróżnia ją od ogólnej inteligencji, to jej większa elastyczność i plastyczność. I to jest doskonała wiadomość, bo oznacza, że możemy ją wzmacniać i rozwijać. Jeśli masz na to ochotę – zapraszamy do Minds Of Hope na sesje indywidualne i warsztaty.