Medycyna

A co jeśli diesle naprawdę szkodzą naszym płucom?

Całkowite spalanie zamieniłoby cały węgiel w paliwie w dwutlenek węgla (CO2), ale spalanie nigdy nie jest zakończone, a w procesie tym powstają CO2, tlenek węgla, lotne związki organiczne oraz węgiel organiczny i cząstki czarnego węgla.

Złożona mieszanina cząstek stałych wynikająca z niepełnego spalania jest często określana jako sadza. I co to wszystko ma wspólnego z naszym zdrowiem? No przekonajmy się, czy ma!

Informacje, że oddychanie drobnymi cząstkami czarnego węgla zawartymi w powietrzu, powstającymi zwykle w wyniku spalania oleju napędowego, wpływa na właściwości obwodowe mniejszych naczyń krwionośnych w płucach po raz pierwszy zaobserwowano w badaniach niedawno opublikowanych w European Respiratory Journal.  Badania te dodatkowo zwracają uwagę, że narażenie na zanieczyszczenia olejem napędowym na poziomie uznawanym za stosunkowo niski może przyczynić się do subtelnych zmian w płucach, które mogą sprawić, że ludzie będą bardziej podatni na rozwój przewlekłej choroby płuc. Zmiany zaobserwowane u osób narażonych na wyższe poziomy pyłu zawierającego czarny węgiel były porównywalne pod względem wielkości z tymi związanymi z paleniem paczki papierosów dziennie przez 15 lat.

Naukowcy przeanalizowali dane ponad 3000 osób z sześciu obszarów metropolitalnych w USA. Następnie mierzono płucne naczynia krwionośne uczestników za pomocą tomografii komputerowej klatki piersiowej. W analizach uwzględniono także wiek, wzrost, masę ciała, płeć, rasę i pochodzenie etniczne, palenie tytoniu, narażenie na bierne palenie, historię choroby i inne czynniki społeczno-ekonomiczne.

Analiza danych z badania wykazała, że ekspozycja na wyższy poziom pyłu czarnego węgla, wiązała się z większą objętością naczyń krwionośnych na obwodzie płuc, co może wpływać na krążenie płucne. Żadne wcześniejsze badania nie wykazywały jednoznacznie, czy takie zmiany u ludzi prowadzą do choroby, jednak inne badania podobnych pomiarów naczyń płucnych w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym u ludzi sugerują, że przebudowa w układzie naczyniowym płuc może zwiększać podatność na rozwój przewlekłej choroby płuc.

Z danych wynika, że głównymi czynnikami przyczyniającymi się do poziomu pyłu czarnego węgla w miastach rozwiniętych krajów są:

  • pojazdy napędzane olejem napędowym
  • piece olejowe
  • elektrownie węglowe,

Zaś na całym świecie głównymi źródłami pyłu czarnego węgla są piece opalane drewnem i pożary lasów.

Wiele wcześniejszych badań wykazało, że w dłuższej perspektywie zanieczyszczenie powietrza może:

  • skracać oczekiwaną długość życia
  • wpływać na rozwój płuc
  • zwiększać częstość występowania astmy
  • prowadzić do innych przewlekłych chorób układu oddechowego

Dlatego tak istotne jest w najbliższej perspektywie obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego – zaczynając od efektywności energetycznej, przejścia na czyste lub odnawialne źródła energii oraz zastosowanie takich technologii, by energia oparta na paliwach kopalnianych była jak najbardziej „czysta”.

W Minds Of Hope lekarze onkolodzy i pulmonolodzy pomogą zatroszczyć się o wasze zdrowe płuca. Poza konsultacjami dostępne jest również badanie spirometryczne wraz z interpretacją oraz rekomendacjami z niego wynikającymi. Zapraszamy do kontaktu.