Psychologia

Badając krew można wykryć depresję

źródło: Translational Psychiatry

Jak diagnozować depresję? Czy są skuteczne metody?

Grupa naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Northwestern opracowała test, za pomocą którego można diagnozować depresję jednobiegunową u dorosłych. Test oparty jest na analizie we krwi poziomu dziewięciu wskaźników RNA. Okazuje się, że test nie tylko pomaga w obiektywnym zdiagnozowaniu choroby, ale prawdopodobnie będzie mógł być wykorzystany do wykrywania podatności na zachorowanie.

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 32 chorych na depresję jednobiegunową oraz tak samo liczna grupa osób zdrowych. W obu grupach uczestniczyły osoby pomiędzy 21 a 79 rokiem życia. Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na pobranie próbek krwi, w których wykonano analizę. następnie porównano wyniki, które wykazały, że osoby cierpiące na depresje w sposób istotny różnią się od grupy kontrolnej poziomem 9 wskaźników RNA we krwi.

Kolejnym etapem projektu było włączenie wszystkich osób chorujących na depresję do 18-tygodniowej terapii poznawczej. U części chorych zaobserwowano skuteczność terapii, co pozwoliło na wyciągnięcie kolejnych wniosków. Po ponownym badaniu krwi badacze doszli do wniosku, że określony układ wskaźników RNA wyodrębnionych przed terapią, pozwala stwierdzić, który z pacjentów ma większą szansę osiągnąć poprawę w wyniku zastosowanej terapii.

Dodatkowo okazało się, że stężenie 3 wskaźników RNA było inne niż u osób zdrowych i osób z depresją, u których wykazano skuteczność terapii. Wyniki te sugerują, że podatność na depresję jest osobniczo zmienna oraz może zależeć od specyficznych czynników genetycznych.

Zapraszamy na nasze strony poświęcone psychologii i psychoterapii, gdzie zjedziecie Państwo dodatkowe informacje nt. trudności natury psychologicznej i metod leczenia oraz pomocy terapeutycznej.

28.09.2014