Cechy charakteru, które stanowią naszą siłę

Mądrość i wiedza

to siła, która motywuje nas do pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy. Dzieli się na:

 • twórczość – to umiejętność nowatorskiego, kreatywnego i produktywnego podejścia do różnych tematów.
 • ciekawość – zainteresowanie otaczającym światem
 • otwartość umysłu – umiejętność analizy poznawanych rzeczy z wielu stron, chęć eksplorowania otoczenia
 • zapał do nauki – chęć poszerzania wiedzy, dążenie do mistrzostwa
 • perspektywa – umiejętność dawania mądrych rad innym

Męstwo 

czyli siła pozwalająca osiągać cele pomimo przeszkód. W jej skład wchodzą:

 • odwaga – działanie pomimo odczuwanego strachu lub bólu
 • wytrwałość – konsekwentne dążenie do celu pomimo przeszkód
 • integralność – spójność działania i myślenia
 • zapał – energia do działania

Człowieczeństwo 

czyli humanitaryzm lub ukierunkowanie na innych. Tworzą je:

 • miłość – traktowanie bliskich związków jako ważnych i wartościowych
 • uprzejmość – dobre uczynki dla innych, wyświadczanie przysług
 • inteligencja społeczna – świadomość współdziałania społeczeństwa

Sprawiedliwość 

czyli siły obywatelskie budujące silne społeczeństwo. W jego skład wchodzą:

 • aktywne obywatelstwo – praca na rzecz swojej społeczności
 • bezstronność – traktowanie wszystkich ludzi według równych zasad
 • przywództwo – umiejętność wywierania wpływu na grupę społeczną

Umiar 

czyli siła, która chroni przed nadmiarem. Zaliczyć do niej możemy:

 • wielkoduszność – umiejętność przebaczania
 • pokora – skromność, działanie bez zabiegania o zasługi
 • roztropność – umiejętność rozważnego dokonywania wyborów
 • samodyscyplina – samokontrola na swoimi zachowaniami i odczuciami

Transcendencja 

czyli siła, która nadaje sens temu, w co się angażujemy. A w niej:

 • zmysł estetyczny i docenianie doskonałości – zachwyt nad pięknem, dążenie do mistrzowskiego wykonywania różnych czynności
 • wdzięczność – umiejętność wyrażania wdzięczności
 • nadzieja – oczekiwanie pozytywnego rozwoju wydarzeń
 • humor – wywoływanie uśmiechu
 • duchowość, czy też poczucie celowości – system przekonań, określone wartości