Medycyna

Choroba zakrzepowo – zatorowa a występowanie nowotworu

opracowanie: Minds of Hope

Nowotwory coraz częściej możemy traktować jako chorobę przewlekłą. Niestety, wiemy też, że  choroba nowotworowa jest często czynnikiem predysponującym do różnych innych dolegliwości i schorzeń, m.in. chorób sercowo-naczyniowych, co stanowi równie wysokie ryzyko dla zdrowia i/lub życia, jak sama choroba podstawowa.

Czy możliwe jest wcześniejsze przewidywanie takich zdarzeń, by lepiej się do nich przygotować, a być może nawet zapobiegać? Po wynikach najnowszych badań wynika, że tak! The American Society of Hematology właśnie opublikowało badania, z których dowiadujemy się, jak rośnie ryzyko zachorowania na chorobę zakrzepowo-zatorową nawet jeszcze przed wystąpieniem nowotworu!!! Do tej pory nie było wiadomo, kiedy pojawia się i kiedy rośnie to ryzyko najbardziej….. a może nawet mogłoby to być czynnikiem predykcyjnym? Zobaczmy…

Z praktyki klinicznej wiemy, że pacjenci z chorobą nowotworową są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, choć nie wiemy dokładnie, kiedy to ryzyko się zaczyna. W badaniu opublikowanym w The Blood oceniano ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej jeszcze przed rozpoznaniem raka.

Korzystając badania epidemiologicznego  i znanych wyników końcowych, dzięki danych pochodzących z Medicare, zidentyfikowano 374 331 pacjentów w wieku ≥67 lat, u których w latach 2005 do 2013 rozpoznano:

 • raka piersi
 • płuc
 • prostaty
 • jelita grubego
 • pęcherza
 • macicy
 • trzustki
 • żołądka
 • chłoniaka Hodgkina

Co ciekawe, stosując estymator Mantela-Haenszela (służący do analizy rozkładu w populacji), dokonano porównania stopnia ryzyka występowania zdarzeń zakrzepowo-zatorowych pomiędzy grupą chorującą na raka a grupą nienowotworową. Obserwację podzielono na kilka interwałów, i tak:

 • od 360 do 151 dni przed diagnozą raka – w tej grupie 30-dniowe ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych było podobne u pacjentów z chorobą nowotworową i w grupie niechorującej na nowotwór.
 • od 150 do 1 dnia przed rozpoznaniem raka – 30-dniowe ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych było większe u pacjentów z chorobą nowotworową w porównaniu z grupą kontrolną i jednocześnie coraz bardziej zwiększając się w miarę zbliżania się do daty diagnozy nowotworu
 • w dniu diagnozy raka – ryzyko wystąpienia w ciągu miesiąca choroby zakrzepowo-zatorowej jest najwyższe

Okazało się, że w grupie osób, która zachorowała na raka, aż u 2331 z nich (0,62%) zdiagnozowano incydenty zakrzepowo-zatorowe. Natomiast, w tym samy czasie w grupie osób niechorujących na raka, takie incydenty wystąpiły 413 razy (0,11%).

Oznacza to, że ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej i osób z diagnozą nowotworową rośnie aż 5,63 razy w momencie diagnozy. Co to oznacza w praktyce? Między innymi to, że opieka onkologiczna nad chorym onkologicznym powinna nie tylko obejmować interwencje onkologiczne i plan leczenia onkologicznego, ale również – i to równolegle, brać pod uwagę ryzyko chorób układy sercowo-naczyniowego.

W Minds of Hope bierzemy pod uwagę różne aspekty choroby nowotworowej:  medyczne, psychologiczne, jak i związane z jakością życia oraz czynnikami psychologicznymi. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej opieki, cierpliwości i życzliwości – skontaktuj się z nami.