Psychologia

Czary-mary, hokus-pokus…czyli czym jest tzw. myślenie magiczne?

opracowanie: Minds Of Hope

Jak często zdarza Ci się pomyśleć “och, czarny kot przebiegł mi drogę, będę mieć dziś pecha” albo „nie myśl o złych rzeczach, bo na pewno się wydarzą”, czy np. „jeśli chuchnę na kości przed rzutem to przyniesie mi to szczęście”…. Są to tzw. magiczne myśli.  Na czym one polegają i o czym mówią?

Osoba, która myśli w ten sposób utożsamia swoje myślenie z działaniem, czyli nadaje swoim myślom moc sprawczą. Osoby takie często mają przekonanie graniczące z pewnością, że potrafią przewidzieć przyszłość a wręcz ją spowodować.

Myślenie takie jest charakterystyczne w myśleniu w cywilizacjach prymitywnych (np. obrzędy, które mają zapewnić powodzenie mieszkańcom), pojawia się również w myśleniu przedoperacyjnym dzieci, czy też występuje w zaburzeniach psychicznych takich jak schizofrenia czy zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne (dawniej zwane nerwicą natręctw).

W zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym, magiczne myślenie polega na występowaniu u osoby chorej przekonania, że wykonanie danych czynności uchroni ją przed bliżej nieokreślonym niebezpieczeństwem (np. założę szczęśliwą bieliznę, to samolot, którym będę lecieć nie spadnie). Jeśli chory nie wykona tych czynności odczuwa lęk, zaś gdy je wykona, czuje ulgę, ale tylko do następnego razu, kiedy znowu włączą się magiczne myśli i kolejne poczuje lęk (najczęściej z czasem coraz wyższe), jeśli nie wykona określonego zadania.

Co ciekawe badania behawiorystów pokazują, że myślenia magicznego może się nabawić każda osoba, nawet nie cierpiąca na zaburzenia psychiczne. Uczy się tego w mechanizmie warunkowania, czyli dokładniej mówiąc występuje tzw. zależność magiczna. Oznacza to, że: „Jest to zależność między reakcją organizmu a wzmocnieniem, które po nim następuje, która to zależność istnieje w przekonaniu wyobrażonym przez jednostkę, lecz nie istnieje w rzeczywistości”. Zatem, każdy człowiek może nabawić się zależności magicznych, jeśli doświadczy najczęściej przypadkowej zależności między własnym zachowaniem a przypadkowymi konsekwencjami, jakie po zachowaniu wystąpiły (chucha na kostki i wypada tyle oczek ile osoba chciała – łączy chuchanie z powodzeniem w grze).

Jeśli dostrzegasz, że u Ciebie lub kogoś bliskiego myślenie magiczne występuje zbyt często i dodatkowo wpływa to na twoje zachowania, a przede wszystkim w konsekwencji negatywnie wpływa na relacje lub obniża jakość życia, to być może warto udać się po pomoc. Specjaliści z Minds of Hope pomogą przeformułować Twoje magiczne myślenie.