Medycyna

Czy e-papierosy są mniej szkodliwe niż zwykłe papierosy?

Ogólnie przyjmuje się, że e-papierosy wytwarzają mniej toksyn znajdujących się w dymie papierosowym. Tym samym, mogą wydawać się, że są “zdrowsze”.

Ty też tak uważasz? No to przekonajmy się!

Otóż, najnowsze doniesienia oparte o wyniki badań klinicznych, sugerują, że e-papierosy mogą mieć bardziej istotny, zły wpływ na stan zdrowia naszych płuc, niż pierwotnie sądzono.

Pojawianie się coraz liczniejszych doniesień o urazach płuc związanych z waporyzacją (bezdymną inhalacją), daje miejsce silniejszym zaleceniom  klinicznym, w których rekomenduje się ostrożność również w odniesieniu do e-papierosów.

Najlepiej poznane są dotychczas przypadki uszkodzeń płuc związanych z używaniem marihuany i waporyzacją kannabinoidów THC (substancje aktywne obecne w konopiach indyjskich). Ostatnio Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zidentyfikowały substancję, która może być odpowiedzialna za uszkodzenia płuc i zgony osób palących e-papierosy. Agencja poinformowała, że testy płynu uzyskanego z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego grupy badanych pacjentów wykazały obecność właśnie w płucach octanu tokoferylu (czyli octan witaminy E). Wydawać by się mogło, że witaminy są dla nas dobre i bezpieczne. Tokoferole w znaczniej większości przypadków są całkowicie bezpieczne i nie można mówić o ich szkodliwości. Jednak octan tokoferylu, to czynnik alergizujący i mogący przysporzyć większych kłopotów zdrowotnych.

To odkrycie stało się powodem zaleceń zachowania ostrożności w odniesieniu do wszystkich procesów waporyzacji na czas trwania dodatkowych, szczegółowych badań. Pojawianie się coraz częściej przypadków uszkodzeń płuc wskazuje na niebezpieczeństwa związane z nieuregulowanym rynkiem substancji wziewnych – bez dokładnych badań pod kątem bezpieczeństwa konsumentów przed wprowadzeniem produktu do obrotu.

Co prawda często cytuje się opinię Public Health England, że papierosy są zdecydowanie bezpieczniejsze niż tradycyjne papierosy, to należy podkreślić, że ta opinia jest oparta na analizie przeprowadzonej w 2013 roku, przed badaniami wpływu waporyzacji na stan zdrowia. Co więcej, dalsza analiza oryginalnych badań wykazała, że wyniki statystyczne są niejasne i nie w pełni wyczerpujące.

Ciekawe jest natomiast to, że kolejny raport, Narodowej Agencji Stanów Zjednoczonych (the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine), zawiera istotne dowody na to, że narażenie na substancje toksyczne z e-papierosów jest znacznie niższe w porównaniu z palnymi papierosami. Jednocześnie ostatnie badania zaprezentowane w tym raporcie wskazują, że nie jest to koniec historii o wpływie e-papierosów na zdrowie. Obecnie wydaje się, że e-papierosy mogą stwarzać własne, unikatowe zagrożenie dla zdrowia, w tym dla układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, co wskazuje na potrzebę dalszych badań oceniających  krótko- i długoterminowe- oddziaływanie e-papierosów na zdrowie.

Dowody na skuteczność e-papierosów jako narzędzia zaprzestania palenia również pozostają niejednoznaczne. Do czasu pełnej opinii FDA (Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków), najbezpieczniejsza, oparta na dowodach strategia zaprzestania palenia powinna obejmować połączenie:

  • doradztwa, wraz z elementami pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej z psychoterapeutą uzależnień,
  • nikotynowej terapii zastępczej i/lub leków pozwalających zaprzestać palenia, takich jak wareniklina.

Ponadto, warto pamietać, że na rynku istnieje ogromna różnorodność produktów zawierających różne składniki i nie ma typowego e-papierosa, producenci dostarczają w produktach różne ilości nikotyny i potencjalnie toksycznych substancji chemicznych, w tym metali ciężkich, takich jak:

  • kadm,
  • ołów,
  • nikiel,
  • cynk,
  • miedź.

Ta różnorodność utrudnia wydanie ogólnych zaleceń dotyczących zdrowia publicznego w tym obszarze i świadczy o potrzebie dokładnego wglądu w te produkty przed wprowadzeniem ich na rynek.

To co możesz zrobić ze swojej strony, czy to sam jesteś palaczem, czy pali ktoś bliski, to przynajmniej raz w roku warto zrobić badanie spirometryczne i konsultację u pulmonologa. Lekarz może też zarekomendować konsultacje u psychologa lub terapeuty uzależnień, by łatwiej było ci porzucić było, nie było, szkodliwy nałóg.

W Minds Of Hope możesz skorzystać z kompleksowej pomocy specjalistów: onkologów, pulmonologów, lekarzy innych specjalności, psychologów, psychoterapeutów, a także coachów zdrowia, coachów biznesowych, jak również porad seksuologa. Dostępne są również wybrane badania diagnostyczne, w tym spirometria, jak i liczne testy psychologiczne i kompetencji zawodowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jesteśmy pierwszym w Europie Ośrodkiem z certyfikatem The American Institute of Stress w zakresie kompleksowej diagnostyki i redukcji stresu.

Zapraszamy do kontaktu!!!