Medycyna

Czy leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka płuca?

opracowanie: Minds Of Hope

Chorujesz na nadciśnienie tętnicze? Stosujesz leki z tzw. grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), np. enalapryl, kaptopryl, ramipryl?

Według ostatnich doniesień naukowych, pacjenci używający leków z grupy ACE do obniżania ciśnienia tętniczego krwi mogą mieć większe ryzyko zachorowania na raka płuca.

Jest to grupa leków szeroko przepisywanych pacjentom z nadciśnieniem tętniczym, dlatego problem może dotyczyć dużej grupy osób, chociaż samo ryzyko dla pojedynczej osoby jest stosunkowo niewielkie.

W badaniu opublikowanym w British Medical Journal naukowcy z McGill University w Montrealu stwierdzili, że ryzyko zachorowania na raka płuca było podwyższone u pacjentów, którzy stosowali lek przez co najmniej pięć lat.

Nowotworowa stymulacja  spowodowana przez ACE inhibitory związana jest z gromadzeniem się bradykininy w postaci białek o podobnej do białka substancji P. Podkreślono jednak, że dane z badań przedklinicznych i obserwacyjnych dotyczących związku ACE inhibitorów i raka płuca nie są do końca jasne.

We wspomnianym badaniu lekami najczęściej stosowanymi były ramipril (26%), lizynopril (12%) i perindopril (7%).

Po uwzględnieniu takich czynników jak wiek, płeć, waga, palenie tytoniu, używanie alkoholu i historia chorób płuc, badacze stwierdzili, że w porównaniu z blokerami receptora angiotensyny, ACE inhibitory były związane z 14% większym ryzykiem zachorowania na raka płuca . Ponadto odkryto, że współczynniki ryzyka wzrosły po pięciu do dziesięciu latach stosowania (HR 1,22, 1,06 do 1,40) i nadal wzrastały wraz z ponad 10-letnim stosowaniem (HR 1,31, 1,08 do 1,59), czyli nawet o oprawie 60%.

Tytuł oryginalny pracy: „ Angiotensin converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population bsed cohort study”, BMJ 2018; 363:k4209