Medycyna

Czy mogę przewidzieć, ile będę jeszcze żyć?

Ileż to razy myśleliśmy sobie o tym, że gdybyśmy umieli przewidzieć, ile nam jeszcze życia zostało, to lepiej moglibyśmy tym naszym życiem “zarządzić”. Macie tak?

Być może zrealizowalibyśmy jakieś niespełnione marzenia? A być może zakończylibyśmy jakiś toksyczny dla nas związek? Hmm, może więcej skupialibyśmy się na byciu wdzięcznym za to, co mamy? Bylibyśmy bardziej otwarci każdego dnia na coś fajnego, z czego możemy czerpać dla szczęśliwego życia?

To może zamiast wybiegać aż tak daleko, daleko do przodu, skupmy się najpierw na kolejnych 10 latach życia! Co wy na to?

Czy możemy zatem przewidzieć z jakim prawdopodobieństwem przeżyjemy kolejne 10 lat? Otóż tak i temu służy Charlson Comorbidity Index (CCI), czyli Wskaźnik Współzachorowalności wg dr Mary Charlson (WIK), który wylicza ryzyko zgonu na podstawie chorób współistniejących i obecnego stanu zdrowia.

Choroby współistniejące, to choroby współistniejące z chorobą będącą przedmiotem zainteresowania lub chorobą wskaźnikową, które mogą bezpośrednio wpływać na rokowania dotyczące choroby będącej przedmiotem naszego obecnego zainteresowania klinicznego lub pośrednio wpływające na wybór leczenia. Wskaźnik współzachorowalności Charlson (CCI) jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem dotyczącym wpływu chorób współwystępujących i powstał w 1987r.. Został opracowany w celu przewidzenia jednorocznej śmiertelności wśród 604 pacjentów na podstawie danych dotyczących współzachorowalności uzyskanych z przeglądu dokumentacji szpitalnej w jednym ze szpitali w Stanach Zjednoczonych (Charlson i in., 1987).

Zawiera ona 19 problemów zdrowotnych, które mają duży wpływ na stan naszego zdrowia i życia, w tym:

 • cukrzycę z powikłaniami cukrzycowymi
 • zastoinową niewydolność serca
 • choroby naczyń obwodowych
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
 • łagodną i ciężką niewydolność wątroby
 • porażenie połowiczne
 • choroby nerek
 • białaczki
 • chłoniaki
 • przerzutowe postaci guzów litych
 • zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)

Każda z powyższych chorób była ważona zgodnie z ich potencjalnym wpływem na śmiertelność. Od tego czasu, przez ponad 30 lat badań, CCI zostało dostosowane i zweryfikowane jako mające zastosowanie i ważne dla przewidywania wyniku i ryzyka zgonu z powodu wielu chorób współistniejących z prawdopodobieństwem przewidzenia zgonu w okresie 10 lat.

Jakie jest indywidualne prawdopodobieństwo, na przeżycie kolejnych 10 lat, możecie sprawdzić TUTAJ.

Czy to jednoznacznie przesądzi o tym, jak długie życie nas jeszcze czeka? Z całą pewnością nie, choć może przybliżyć wyobrażenie o tym jakie ryzyko niesie z sobą nasz aktualny styl życia i choroby, którymi już teraz musimy sprostać.

UWAGA!!!

Naszą uwagę w tym wskaźniku przykuła jedna kwestia szczególnie – nie uwzględnia on stanu zdrowia psychicznego, a to, jak wiemy z innych badań i rekomendacji (w tym WHO), w ciągu raptem najbliższych kilku lat będzie przyczyną najczęściej pojawiającej się niepełnosprawności na świecie.

Zatem, warto byłoby jeszcze sprawdzić, co najmniej:

 1. czy nie mam symptomów depresji, gdyż u osób z zaburzeniami nastroju ryzyko zgonu m.in. z powodu prób samobójczych, jest wyższe niż ogólnej populacji, a różne statystyki mówią aż o 15–20% ryzyku samobójstwa wśród chorych na depresję;
 2. jak również to, na ile moje aktualne narażenie na stres czyni mnie bardziej predysponowanym do zachorowania na poważną chorobę psychosomatyczną, to może być nawet powyżej 50% więcej!

Jeśli jakikolwiek wskaźnik cię zaniepokoił lub zainteresował na tyle, że chciał(a)byś więcej przyjrzeć się swojemu zdrowiu, w tym zdrowiu psychicznemu, zapraszamy do specjalistów z Minds of Hope: psychologów, psychoterapeutów, lekarzy specjalistów, psychodietetyków i specjalistów leczenia manualnego. Zapraszamy!

Jesteśmy pierwszym w Europie Ośrodkiem, w którym specjaliści uzyskali certyfikat The American Institute od Stres w zakresie kompleksowej diagnozy i leczenia przyczyn oraz objawów stresu.