Medycyna

Czy SMOG ma wpływ na zdrowie dzieci?!

opracowanie: Minds Of Hope

Dzieci narażone na zanieczyszczenie powietrza mogą mieć zaburzony prawidłowy rozwój dróg oddechowych, ostrzegają naukowcy!

Jak donosi Forum Międzynarodowych Towarzystw Oddechowych (FIRS, The Forum of International Respiratory Societies), narażenie na zanieczyszczenie powietrza może hamować rozwój funkcji płuc u dzieci w wieku młodzieńczym. Jakie to ma przełożenie na ich prawidłowy rozwój psychofizyczny? Może być ogromne!

W czasopiśmie European Respiratory Journal ukazał się artykuł naukowców z Uniwersytetu Utrecht dotyczący holenderskich dzieci. Wykazali oni, że dzieci narażone od wieku przedszkolnego na oddychanie w pobliżu miejsca zamieszkania powietrzem zanieczyszczonym wysokimi stężeniami dwutlenku azotu, sadzy i cząstek stałych miały niższy rozwój dróg oddechowych oceniany w wieku 16 lat.

Narażenie na wyższe stężenia zanieczyszczeń w powietrzu najprawdopodobniej skutkowało niedrożnością dróg oddechowych, różnego stopnia, w okresie dojrzewania. W tej fazie rozwoju chłopcy zwykle mają węższe drogi oddechowe niż dziewczęta i mogą być szczególnie podatni na zahamowanie rozwoju dróg oddechowych spowodowane zanieczyszczeniem powietrza.

Badanie autorów z Uniwersytetu Utrecht jest jednym z niewielu badań oceniających wpływ ekspozycji na zanieczyszczone powietrze w okresie krytycznym dla prawidłowego rozwoju (wzrostu) dróg oddechowych w ciągu życia człowieka i tum bardziej jego wyniki należy traktować z wielką uwagą! Jest to poważny problem nie tylko dla rodziców, ale też dla całego społeczeństwa, gdyż prowadzi do niskiej szczytowej czynności płuc w wieku dorosłym i rozwoju rozedmy płuc w późniejszym życiu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że aż 92 procent populacji ludzkości na świecie żyje w obszarach o niewystarczającej czystości powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie to ma przyczyniać się do 1 na 8 zgonów. Chociaż problem zanieczyszczenia powietrza głównie dotyka kraje bogate, wysoko rozwinięte przemysłowo, to szybki wzrost gospodarczy w krajach o niskich dochodach powoduje, że jakość powietrza w wielu krajach afrykańskich i azjatyckich jest bardzo niska.

Wnioski wyciągnięte z tego oraz podobnych badań sugerują podjęcie natychmiastowych kroków w celu ochrony zdrowia dzieci, począwszy od narodzin.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii i redukcja emisji zanieczyszczeń przemysłowych do powietrza atmosferycznego może w zdecydowany sposób przyczynić się do poprawy jakości powietrza przez nas wdychanego. To badanie dodatkowo podkreśla, że zanieczyszczenie powietrza jest problemem globalnym i dlatego wymaga współpracy miedzy różnymi rządami i zainteresowanymi stronami na całym świecie w celu wypracowania i wdrożenia skutecznych metod i rozwiązań tego problemu.

Z tego powodu, nie tylko u dorosłych, ale właśnie tez u dzieci, w tym dorastającej młodzieży, warto systematycznie wykonywać badania spirometryczne oraz w miarę naszych domowych możliwości zadbać o czystość powietrza w najbliższej okolicy, a jeśli to niemożliwe, wzmacniać umiejętności właściwego oddychania, które jest umiejętnością nie tylko w spierającą zdrowie fizyczne, ale również psychiczne.

W naszym centrum możecie Państwo skorzystać z konsultacji pulmonologa, wykonać spirometrię, ale również zapisać się na zajęcia w ramach Profesjonalnej Szkoły Siły Oddechu.