Czy masz depresję?

Test BECKA to skala samooceny, służąca do przesiewowego rozpoznawania u siebie objawów depresji. Jednakże jest to tylko narzędzie pomocnicze, nie zastąpi badania lekarskiego i/lub psychologicznego. Nie jest to diagnoza – ocena powinna dotyczyć samopoczucia w wybranym, lecz tym samym okresie czasu. Wypełnienie testu zajmuje  ok. 10min.

Skalę Depresji Becka wypełnia się poprzez wybór tylko jednej odpowiedzi w danym punkcie. Wyboru odpowiedzi dokonuje się na podstawie oceny występowania poniższych objawów w czasie minionych 30 dni.