Czy uważasz się za szczęśliwego?

Zapraszamy do wypełnienie kwestionariusza, który pomoże ocenić, jak bardzo szczęśliwy jesteś w aktualnej sytuacji. Cyfra znajdująca się przy każdej odpowiedzi oznacza liczbę punktów, które otrzymacie, gdy wybierzecie taką odpowiedz.