W ofercie usług realizowanych w ramach działalności Minds of hope znajdują się liczne profesjonalne testy (pojedyncze i baterie/zestawy) psychologiczne i zawodowe.

Testy i kwestionariusze dla osób dorosłych

Korzystamy i diagnozujemy zasoby, potencjał rozwoju, predyspozycje zawodowe, jak i stany psychopatologiczne z zastosowaniem następujących narzędzi psychologicznych oraz z podsumowującą konsultacją (*), opinią (**) lub opracowaniem (***):

 1. WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana: służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej u dzieci od 6 do 16 lat. Skala z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test zastępczy) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie Obrazków, Porządkowanie Obrazków, Wzory z Klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty jako test zastępczy).
  Czas badania: 90-120 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 2. CAT-A/CAT-H – Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci: Projekcyjny test do badania osobowości. Test, to zestaw 10 obrazków czarno-białych przedstawiających ludzi w różnych sytuacjach – analogicznych do sytuacji w wersji CAT-A (z postaciami zwierzętami). Zadaniem badanego jest ułożenie historyjki do każdego obrazka.
  Czas badania: ok. 90-120 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 260,00 zł
 3. ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu: obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD (Zaburzenia ze spektrum autyzmu) z DSM-IV-TR. ASD można opisać jako biologicznie uwarunkowany syndrom zachowań, które mogą być mniej lub bardziej poważne. ASRS występuje w dwóch wersjach: pełnej i skróconej. Pełna pozwala na opis różnych wymiarów funkcjonowania dziecka; skrócone wyłącznie na obliczenie wyniku ogólnego. Kwestionariusz pozwala dodatkowo diagnozować deficyty w zakresie uwagi, czego nie obejmują główne osie diagnostyczne klasyfikacji zaburzeń DSM. Deficyty te, jak wynika z obserwacji klinicznej, współwystępują i osiowymi objawami ASD.
  Czas badania: ok. 45-60 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 260,00 zł

 4. STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci: umożliwia diagnozę lęku u dzieci w wieku szkolnym rozumianego jako stała dyspozycja wewnętrzna (cecha) i/lub na rejestrowanie zmian nasilenia lęku rozumianego odniesienie do specyficznej sytuacji (stan) w odpowiedzi na określone bodźce zewnętrzne. Składa się z 40 stwierdzeń, z których 20 odnosi się do pomiaru Lęku-Cechy a 20 – do pomiaru Lęku-Stanu.
  Czas badania: ok. 30-45 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 220,00 zł
 5. CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży: komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Może pomóc w identyfikacji dzieci i adolescentów cierpiących z powodu objawów depresyjnych. Skale służą do pomiaru problemów emocjonalnych i problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem; wersja samoopisowa zawiera dodatkowo podskale mierzące negatywny nastrój / objawy somatyczne, niską samoocenę oraz brak efektywności w działaniu i problemy interpersonalne.

  Czas badania: ok. 45-60 min
  Cena badania wraz z opinią: 260,00 zł

* badanie i konsultacja – diagnoza psychologiczna, to zwykle 2 spotkania: a) indywidualne wypełnienie kwestionariuszy – może temu towarzyszyć psycholog; b) jedna sesja diagnostyczno-konsultacyjna ze specjalistą uprawnionym do wykonywania testów psychologicznych i/lub zawodowych;

Poza badaniem wraz konsultacją osoba badana może wystąpić o wydanie następujący dokumentów opisujących wynik:
** opinia – skrócony (do 500 słów) opis lub ilustracja wyników  kwestionariusza/testu na wykresie – cena 100 zł
*** opracowanie – pełne opracowanie pisemne wyników kwestionariusza/testu/baterii testów – cena od 150 do 450 zł