Psychologia

Dzień, który powinien być rokiem, czyli rodzicu nie bij!

opracowanie: Minds Of Hope

Dziś – 30 kwietnia, to Międzynarodowy Dzień Bez Kar Cielesnych. Chciałoby się, by ustanowiono takich dni w roku 365.

Czym jest kara cielesna? To użycie jakiejkolwiek siły fizycznej względem innej osoby powodującej u niej ból, dyskomfort i często strach a także złość i bunt w stosunku do osoby która tej siły użyła. I po co?Od dawien dawna ludzie, aby nauczyć innych posłuszeństwa lub za coś kogoś ukarać, stosowali kary cielesne. Niestety również rodzice często stosowali i nadal bywa, że stosują takie kary w stosunku do swoich dzieci. Kiedyś częściej używano pasa w stosunku do dzieci, obecnie powszechne są tzw. „klapsy”.

Po co rodzice stosują kary cielesne? Często przyczynkiem do zastosowania takiej kary jest (źle pojmowana) troska o bezpieczeństwo dziecka np. w sytuacji, gdy dziecko nie słucha zakazów rodziców i zachowuje się w sposób zagrażający jego zdrowiu a nawet życiu (np. dziecko przebiega przez tory przed nadjeżdżającym tramwajem – wtedy rodzic często przeżywa duży stres i żeby go rozładować stosuję karę cielesną).

Kolejnym przykładem może być chęć zdyscyplinowania dziecka w sytuacji gdy zachowuje się niegrzecznie (np. nie słucha poleceń, krzyczy, kłóci się). Rodzic często czuje się bezradny wobec zachowań dziecka i nie widzi możliwości zastosowania innych metod wychowawczych jak tylko „danie klapsa”.

Nierzadko, przyczyną tego, jest jego poczucie własnych niskich kompetencji wychowawczych ale też powielanie schematów wychowawczych z własnego dzieciństwa. Jeśli rodzic, jako dziecko, sam był ofiarą przemocy, często sam staje się sprawcą tej przemocy wobec własnego dziecka.

Rodzice często chcieliby mieć dzieci idealne tzw. grzeczne, układne, dobrze się uczące, słuchające wszystkich poleceń, przestrzegające reguł i wykonujące bez marudzenia swoje obowiązki.

Rodzice zapominają jednak, że to oni są pierwszymi autorytetami dla własnych dzieci i to od nich dzieci uczą się świata. Rodzic swoim zachowaniem daje przykład własnemu dziecku. Stosując wobec dziecka kary cielesne uczy je w ten właśnie sposób radzić sobie z problemami.

Dlaczego rodzice tak chętnie stosują „klapsy”

 • szybko rozładowuje negatywne emocje rodzica
 • daje szybki efekt (dziecko uspokojone)
 • nie wymaga ponoszenia dużych nakładów przez rodzica (np. oszczędza czas)

Jak bicie wpływa na dziecko?

 • wywołuje w dziecku ambiwalentne uczucia do rodzica – z jednej strony dziecko kocha i ufa swojemu rodzicowi, ale z drugiej strony się go boi, bo kojarzy mu się z cierpieniem (gdy dziecko dorośnie trudno będzie mu budować bliskie relacje, bo z jednej strony będzie potrzebował bliskości, ale z drugiej będą mu się one kojarzyć z bólem i cierpieniem)
 • w zależności od wrażliwości dziecka jedno ze strachu będzie przy rodzicu unikać danych zachowań i wyrażania własnych potrzeb a inne reagujące buntem będzie negatywne zachowania jeszcze bardziej powielać, aby zyskać uwagę rodzica (w życiu dorosłym może prowadzić to do unikania wyrażania własnego zdania, lęku przed ludźmi i sytuacjami społecznymi lub przeciwnie do buntu przeciwko wszystkim i wszystkiemu, walki o własne potrzeby nawet wbrew regułom i normom społecznym)
 • uczy dziecko, że przemoc jest jedynym i skutecznym sposobem rozwiązywania trudnych problemów ( w życiu dorosłym taki człowiek może stosować taką formę komunikacji w stosunkach międzyludzkich, stosować innych przedmiotowo).
 • dziecko bite przestaje szanować swojego rodzica – zaczyna się go bać
 • dziecko, które jest poddawane stałej przemocy ze strony bliskich osób może przejawiać zaburzenia zachowania i wykształcić w przyszłości osobowość socjopatyczną

Rodzicu – przemoc w dzieciństwie może skutkować negatywnym konsekwencjami w życiu dorosłym.

Co robić, aby nie bić swojego dziecka?

 • uświadomić sobie swoje negatywne emocje, przekonania i schematy z dzieciństwa
 • uświadomić sobie motywy własnych działań
 • uświadomić sobie, jakie konsekwencje poniesie dziecko, gdy stosuję wobec niego przemoc
 • ćwiczyć techniki regulacji własnych emocji
 • rozwijać swoje umiejętności i kompetencje wychowawcze

Rodzicu, jeśli zdarza się, że nie możesz lub nie umiesz zapanować nad swoimi emocjami i stosujesz przemoc względem dziecka, to TERAZ jest najlepsza pora, abyś najpierw zajął się sobą.

Zacznij pracować nad swoim zachowaniem dla dobra dziecka. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, specjaliści z Minds of Hope z pewnością Ci w tym pomogą.

Możesz również rozwijać swoje umiejętności wychowawcze podczas naszych zajęć: „Niezbędnik wakacyjny – Jak wyjechać z dzieckiem i nie zwariować”, które również – już niebawem organizujemy w Minds of Hope.