Medycyna

E-papierosy i wychowanie dzieci

opracowanie: Minds Of Hope

Nastolatkowie, którzy widzieli reklamy e-papierosów, częściej używają e-papierosów i palą tytoń, co jest tak samo niebezpieczne dla ich zdrowia, jak i wpływa negatywnie na rozwój oraz zdolności poznawcze, a tym samym wyniki szkolne.

Wiele danych wskazuje na to, że e-papierosy nie są tak szkodliwe dla zdrowia jak klasyczne papierosy, ale reklamy e-papierosów i ich używanie przez nastolatków może w konsekwencji prowadzić do palenia tytoniu. Istnieją obawy, że używanie e-papierosów może być “bramą” do palenia papierosów i może przyczynić się do rozwoju nowej generacji palaczy papierosów. W European Respiratory Journal Open Research opublikowano badanie dostarczające dowodów, że dzieci i nastolatki powinny być chronione przed potencjalnymi szkodami wynikającymi z palenia i używania e-papierosów poprzez kompleksowy zakaz reklam i promocji.

Badanie miało miejsce w Niemczech, gdzie przepisy dotyczące reklamy wyrobów tytoniowych i e-papierosów są bardziej liberalne niż w innych częściach Europy. Naukowcy poprosili 6902 uczniów ze szkół w sześciu landach niemieckich o wypełnienie anonimowych ankiet. Ankietowani byli w wieku od 10 do 18 lat, ze średnią wieku 13 lat.

Pytano ich o styl życia, w tym dietę, ćwiczenia fizyczne, palenie i używanie e-papierosów. Pytano ich również o ich status społeczno-ekonomiczny i wyniki w szkole. Uczniom zaprezentowano zdjęcia prawdziwych reklam e-papierosów z usuniętymi nazwami marek i zapytano, jak często je widzieli. Ogółem 39% uczniów powiedziało, że widziało reklamy. Ci, którzy powiedzieli, że widzieli reklamy, byli 2,3 razy bardziej skłonni powiedzieć, że używają e-papierosów, a 40% częściej mówiło, że palą papierosy.

Wyniki sugerowały także korelację między częstszym oglądaniem większej liczby reklam i używaniem e-papierosów a paleniem papierosów tytoniowych. Inne czynniki, takie jak wiek, skłonność do poszukiwania uczuć, rodzaj szkoły, do której uczęszczały nastolatki i znajomy, który pali, również były powiązane z prawdopodobieństwem używania e-papierosów i palenia. Badacze podkreślili, że tego typu badania nie mogą wskazać dokładnie połączenia przyczyny i skutku, ale sugerują, że reklamy e-papierosów docierają do tych wrażliwych młodych ludzi, a jednocześnie wiemy, że twórcy e-papierosów oferują smaki przyjazne dla dzieci, co jest nie tylko etycznym kuriozum, co wręcz powinno być zakazane.

Pamiętajmy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca całkowity zakaz reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych w Ramowej Konwencji Antytytoniowej, dlatego młodzież powinna być chroniona przed wszelkimi działaniami marketingowymi tych produktów.

Warto wziąć pod uwagę, że wiele wcześniejszych badań i raportów wskazuje, że samo bierne palenie co 17 minut zabija jednego mieszkańca Europy. Dzieci narażone na dym papierosowy (tak bierny, jak i aktywne palące) ssą w grupie ryzyka wyższej zachorowalności na:

  • choroby układu krążenia
  • choroby nowotworowe
  • choroby układu oddechowego, w tym astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
  • a także charakteryzują się także obniżoną odpornością, która stwarza wrota do częstych infekcji, czy chorób z autoimmunoagresji

Badacze dowiedli również, że nikotyna (także wdychana z powietrzem w czasie biernego palenia), powoduje obniżenie części zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, tj. czytanie, zdolności matematyczne, myślenie logiczne, a także wnioskowanie. Zatem, jeśli dzieci oglądają TV lub buszują po internecie, dobrze jest upewnić się, ze nie są tam narażone na reklamy tytoniu, gdyż może miec to tak samo duzy wpływ na ich zdrowie, jak samo palenie.