Opieka zdrowotna

Europejski Dzień Praw Pacjenta – czy znasz swoje prawa?

opracowanie: Minds Of Hope

19 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta. Prawa pacjenta określa zbiór przepisów zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, choć nie wyłącznie.

Możemy je znaleźć także w innych dokumentach prawnych m. in. ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także ustawie o działalności leczniczej. Trzeba wiedzieć, że przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń medycznych i zdrowotnych.

W Polsce nadal wielu pacjentów nie zdaje się sobie sprawy z tego, że w ogóle ma jakieś prawa a prawdą jest, że każdy pacjent podlega ochronie prawnej. Zwykle to pacjent jako pierwszy informuje, że jego prawa zostały naruszone, dlatego warto wiedzieć jakie te prawa są. W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjent może dochodzić ewentualnych roszczeń i odszkodowań.

Pacjencie a czy Ty już wiesz jakie masz prawa?

 • Pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych
 • Pacjent ma prawo do uzyskania informacji
 • Pacjent ma prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Pacjent ma prawo do tajemnicy informacji
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności i godności
 • Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej
 • Pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Pacjent ma prawo do poszanowania jego życia prywatnego i rodzinnego
 • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej
 • Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Wszystkie prawa pacjenta są szczegółowo opisane na stronie Rzecznika Praw Pacjenta, TUTAJ. Zachęcamy do lektury, przecież nikt nie zadba o nas lepiej niż my sami.