Opieka zdrowotna

Im bogatszy jesteś, tym dłużej żyjesz

źródło: The Wall Street Journal, Josh Zumbrun.

Za pieniądze (prawdziwej) miłości kupić się nie da, ale wydaje się, że można kupić kilka lat życia.

Ekonomista Barry Bosworth z Brookings Institution przeanalizował dane i okazało się, że im jesteś bogatszy, tym dłużej prawdopodobnie będziesz żyć. I okazuje się, że z biegiem tych lat różnica jeszcze bardziej się powiększa, co jest szczególnie widoczne wśród kobiet.

Badacz Bosworth przeanalizował dane z badania prowadzonego przez the University of Michigan’s Health and Retirement, w którym prowadzone były obserwacje zdrowia i oraz życia zawodowego 26.000 Amerykanów, jak również to w jaki sposób się starzeją i jaki jest mechanizm przechodzenia na emeryturę. Dane z badania są szczególnie cenne, gdyż monitorowane są co dwa lata te same osoby, tak, aby zobaczyć, w jaki sposób przebiega ich życie.

Dobrą wiadomością jest to, że ludzie bez względu na swój poziom dochodów żyją dłużej. Jednak dane pokazują, że średnia długość życia bogatych rośnie znacznie szybciej niż długość życia ubogich.

Wybrane dane wyraźnie pokazują ową tendencję (ryc. 1).
Długość życia mężczyzn

Przewidywana długość życia mężczyzn

Ryc. 1. Ile lat dłużej będzie żył 55-letni mężczyzna?

Dla przykładu, gdyby mężczyzna urodzony w 1940 roku, w roku 1980, czyli w środku swojego życia zawodowego, otrzymywał wynagrodzenie o 10% większe dla jego grupy wiekowej, to najprawdopodobniej, w wieku 55 lat może oczekiwać jeszcze 34,9 lat życia, czyli dożyje do 89.9 lat. To sześć lat dłużej niż w przypadku mężczyzny, którego kariera miała podobny przebieg, ale był urodzony w 1920r. Z kolei mężczyźni, którzy byli w grupie 10% najbiedniejszych, mogą spodziewać się, że będą prawdopodobnie żyć jeszcze 24,2 lat i tylko półtora roku więcej niż ci urodzeni w 1920r.

dlugosc_zycia_women

Przewidywana długość życia kobiet

Ryc. 2. Ile lat dłużej będzie żyła 55-letnia kobieta?

Historia różni się znacznie w przypadku kobiet. Na każdym poziomie dochodów, zarówno dla osób urodzonych w roku 1920 i 1940, kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Ale w przypadku kobiet związek długowieczności i poziomu dochodów są jeszcze bardziej uderzające. Podczas gdy najbogatsze kobiety z 1940 roku żyją dłużej, to w przypadku 40% najbiedniejszych pań obserwujemy spadek długość życia w porównaniu ze starszym pokoleniem z roku 1920 (ryc.2).

“To na dole tego wykresu – wśród najuboższych widać, że wydłużenie życia w grupie kobiet nie jest już taką prostą sprawą”, przyznaje badacz. “Palenie jawi się jako jedna z możliwości wyjaśnienia tego zjawiska. Okazuje się bowiem, że palenie obecnie staje się bardziej powszechne wśród kobiet o niższych dochodach. “

dlugosc_zycia_roznice

Różnice w przewidywanej długości życia

Ryc.3. Różnice w długości życia kobiet i mężczyzn w zależności od dochodu na podstawie grupy 55-latków.

Ustalenia Bosworth’a są spójne z wcześniejszymi badaniami Hilary Waldronem z Social Security Administration, który również udokumentował różnice pomiędzy dochodami i długowiecznością. Naukowcy badający długości życia używają do swoich szacunków obliczeń aktuarialnych – tak dokładnych wyników nie zna się dopóty, dopóki całe monitorowane pokolenie odejdzie. Ten badacz analizował wraz z Kathleen Burke w the Consumer Financial Protection Bureau, gdy przygotowywali wspólny projekt mający na celu utrzymanie bezpieczeństwa ubezpieczeń społecznych w miarę starzenia się społeczeństwa: po prostu – służący podniesieniu wieku emerytalnego

“Jeśli okaże się, ludzie o niskich dochodach nie mają wzrostu długości życia, to rzeczywiście w efekcie będą to znaczące ograniczenia w świadczeniach ubezpieczeń społecznych”, powiedział Bosworth. “Te osoby będą otrzymywać świadczenia przez krótszy okres.”

Weźmy przykład powyżej. Bogaty człowiek, urodzony w 1920 roku, który przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat, może liczyć na emeryturę przez 19 lat. Jego syn, urodzony w 1940 roku, który przeszedł na emeryturę w wieku 67, może spodziewać się, że będzie otrzymywał emeryturę przez 24 lata. Później przeszedł na emeryturę, ale też żyje dłużej.

Nie jest to  jednak prawdą w przypadku mężczyzn i kobiet z niskimi dochodami. Oni będą otrzymywać swoją emeryturę mniej lat, jeżeli wiek emerytalny wzrośnie, a długość życia się nie wydłuży. “Bardzo trudno jest wymyślić jakieś skuteczne sposoby, by te warunki w systemie ubezpieczeń wyrównać” powiedział Bosworth, “i jest to poważny problem.”

18.04.2014