Medycyna

Karmienie piersią a choroby płuc u dzieci

Karmienie piersią może chronić przed zapaleniem oskrzelików u dzieci w pierwszych dwóch latach życia, tak mówią nowe badania.

Jak wynika z nowego listu badawczego opublikowanego w European Respiratory Journal Open Research, długotrwałe karmienie piersią może chronić przed rozwojem zapalenia oskrzelików w pierwszych dwóch latach życia dziecka. Wyniki te mają szczególne miejsce w krajach rozwiniętych, gdzie presja zawodowa lub inne aspekty społeczne sprawiają, że mamy szybciej decydują się na żywienie z butelki.

Naukowcy przeanalizowali standaryzowane dane kwestionariuszy dotyczące długości karmienia piersią i objawów oddechowych u 4040 dzieci. Analiza miała na celu ocenę działania ochronnego karmienia piersią przed zakażeniami dróg oddechowych, których dzieci doświadczają w ciągu pierwszych 2 lat życia.

Biorąc pod uwagę zebrane dane, zastosowano nieskorygowaną i skorygowaną regresję logistyczną, by określić, które zakażenia dróg oddechowych pokrywały się z okresem karmienia piersią.

Brano pod uwagę:

  • płeć
  • pochodzenie etniczne
  • status społeczno-ekonomiczny
  • czynniki okołoporodowe
  • czynniki środowiskowe
  • historię astmy, kataru siennego i zapalenia oskrzeli

Z 4040 włączonych do oceny dzieci, 1659 nigdy nie było karmionych piersią, 1639 było karmionych piersią przez co najmniej 6 miesięcy, a 742 przez więcej niż 6 miesięcy.

Dane dotyczące objawów ze strony układu oddechowego sugerują, że istnieją wstępne dowody na działanie ochronne karmienia piersią przed zakażeniami dróg oddechowych, w tym częste przeziębienia, zapalenia krtani i tchawicy lub zapalenia płuc w ciągu pierwszych 2 lat życia. Nie miała znaczenia płeć dziecka, ani pozostałe zmienne socjo-demograficzne.

Po uwzględnieniu innych czynników, tylko karmienie piersią przez więcej niż 6 miesięcy chroniło dzieci przed występowaniem zapalenia oskrzelików. Dalsza szczegółowa analiza kolejnych informacji na temat karmienia piersią (w grupie 2 286 dzieci) również potwierdziła powyższe wyniki na ochronne działanie karmienia piersią przeciwko występowaniu zapaleniu oskrzelików, co wydaje się potwierdzać odkrycie.

Wyniki są bardzo obiecujące, choć oczywiście warto je traktować jako wstępne. Autorzy zauważają, że kluczowym ograniczeniem tego badania był brak informacji o dokładnych datach zakażeń i niewystarczającej wiedzy na temat ciężkości zakażeń. Natomiast nie zmienia to faktu, ze rozważania o tym, czy i jak długo karmić piersią są bardzo aktualne i nawet przy szybszym powrocie do aktywności zawodowej warto rozważyć utrzymanie tej formy karmienia, jako podstawowej.

Jeśli jesteście młodymi rodzicami i potrzebujecie w tym zakresie dodatkowych informacji lub wsparcia, zapraszamy do kontaktu mailowo lub telefonicznie: +48.730.990.327