mgr Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Wykształcenie:

Z wykształcenia magister prawa, które ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z zamiłowania i pasji pomagacz, stąd też dalsze etapy edukacji wzbogacała o nową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie interwencji kryzysowych i katastrof i wsparcia ludzi w kryzysie.

W Minds of Hope jest odpowiedzialna za towarzyszenie osobom doświadczającym różnego typu kryzysów. Rozpoczyna pomoc od właściwej diagnozy i wspiera klientów i pacjentów w uruchomieniu zasobów, które pozwolą przeżyć sytuację kryzysową.

Jako interwent pracuje w gabinecie Ośrodka, ale także w terenie, gdzie potrzebne jest większe wsparcie.

Iga charakteryzuje się elastycznym podejściem do każdej ze spraw, realizuje pomoc interwencyjną w kontakcie bezpośrednim, udziela też wsparcia przez telefon i internet.

Cechuje ją:

  • komunikatywność
  • otwartość
  • gotowość na zmiany

Pracuje pod ciągłą superwizją.