mgr Iga Bala

Wykształcenie:

Uzyskała tytuł licencjata oraz tytuł magistra na Politechnice Warszawskiej. Następnie kontynuowała swoje dalsze etapy edukacji poszerzając wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie licznych kursów specjalistycznych i zawodowych, w tym w zakresie interwencji kryzysowych i katastrof.

W Minds of Hope jest odpowiedzialna za towarzyszenie osobom doświadczającym różnego typu kryzysów. Rozpoczyna pomoc od właściwej diagnozy i wspiera klientów i pacjentów w uruchomieniu zasobów, które pozwolą przeżyć sytuację kryzysową.

Jako interwent pracuje w gabinecie Ośrodka, ale także w terenie, gdzie potrzebne jest większe wsparcie.

Iga charakteryzuje się elastycznym podejściem do każdej ze spraw, realizuje pomoc interwencyjną w kontakcie bezpośrednim, udziela też wsparcia przez telefon i internet.

Cechuje ją:

  • komunikatywność
  • otwartość
  • gotowość na zmiany

Pracuje pod ścisła superwizją.