Psychologia

Nadzieja – czyli nasza wiara w możliwości

opracowanie: Minds Of Hope

Nadzieja. Bywa, że ją czujemy. Bywa, że ją tracimy. Bywa również, że jej intensywnie poszukujemy – jakże często w innych. A jakże często bywa ulotna.

Tymczasem psychologiczne opracowania dotyczące nadziei, które poparte są licznymi badaniami w tym zakresie, mówią o nadziei wiele więcej. Przede wszystkim, że nadzieja jest zawsze w nas, a także, że możemy ją rozwijać, kształtować i wzmacniać. Jak?

Nadzieja, to inaczej siła oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań. Mimo, że rzadko tej sposób myślimy, to nadzieja zawsze jest powiązana z wyobrażeniem sukcesu. A zatem można byłoby powiedzieć, że to Nadzieja Na Sukces.

Choć wielu z nas postrzega nadzieję, jako jeden z rodzajów emocji, to de facto, jest to przede wszystkim sposób naszego myślenia, a także postrzegania siebie i specyficznych elementów otoczenia (także innych osób). Innymi słowy, nadzieja, to poznawczy proces motywacyjny, a nie stan emocjonalny. To zarówno bardziej stałe i stabilne przekonania, jak i również – uruchamiane przez konkretne sytuacje, nasze automatyczne myśli. Emocje są oczywiście ważne, ale w tym wypadku podążają za naszym sposobem myślenia.

Nadzieja w takim znaczeniu jest czymś złożonym i składa się z 2 zasadniczych przekonań:

 • o posiadaniu silnej woli (w skrócie: silna wola)
 • o umiejętności znajdowania rozwiązań (w skrócie: znajdowanie rozwiązań)

No i po co nam ta nadzieja? Otóż, wyniki wielu badań pokazują, że osoby charakteryzujące się wysokim poziomem nadziei lepiej wypadają m.in. w takich obszarach, jak:

 • edukacja (osiągnięcia w nauce, wyższe oceny – nie związane z poziomem inteligencji, zdawalność egzaminów, itp.)
 • przystosowanie psychologiczne (czyli lepsze radzenie sobie z emocjami, wyższa ocena własnej wartości, lepsza satysfakcja z życia, mniejsze ryzyko depresji, lepsze radzenie sobie ze stresem, itp.)
 • funkcjonowanie społeczne (dobre relacje interpersonalne, mniejsze poczucie osamotnienia, większe poczucie sensu życia, większa wdzięczność dla siebie i innych, itp.)
 • zdrowie fizyczne (lepsze radzenie sobie z chorobą – także terminalną, większa wytrwałość w działaniach prewencyjnych – ćwiczeniach, wyższa wytrzymałość bólu, większa akceptacja, itp.)
 • psychoterapia, rozwój osobisty i osiągnięcia zawodowe

Znaczenie nadziei na sukces w psychoterapii jest szczególnie interesujące, gdyż jest to czynnik, który ma podwójne mechanizm działania.

Po pierwsze, wzmacnianie nadziei, szczególnie jej komponentu – siła woli”, czyli energii do działania, jest jednym z czynników poprawiającym skuteczność terapii. Istnieją coraz liczniejsze badania, w których wykazano, że wysoki i wzrastający poziom nadziei na sukces w trakcie psychoterapii wiąże się z większą skutecznością w radzeniu sobie między innymi z takimi trudnościami, jak:

 • depresja
 • żałoba
 • zaburzone relacje interpersonalne
 • doświadczenie traumy
 • PTSD
 • obniżone poczucie własnej wartości

Po drugie, w trakcie psychoterapii następuje wzmocnienie samej nadziei na sukces, co skutkuje tym, że pojawia się mechanizm sprzężenia zwrotnego dodatniego, którego efektem jest wyższa skuteczność terapii.

A Ty znasz swój poziom nadziei na sukces? Chcesz go zmierzyć a potem rozwijać i wzmacniać, by skutecznie realizować swoje cele lub przekuwać swoje marzenia w coś realnego? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zbadamy Twój poziom nadziei na sukces, a potem przygotujemy plan, który będzie Cię w tym ,co uznasz, że jest dla Ciebie najważniejsze. Zapraszamy.