dr n. o zdrowiu Michał Chrobot

Wykształcenie:

W 2003 r. ukończył studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Finansów, na kierunku finanse i bankowość, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 2004 r. studia magisterskie na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Dodatkowo w 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W maju 2017 r. uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, nadany przez Radę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Praca zawodowa:

Ekspert ochrony zdrowia, trener i wykładowca. Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Swoją pracę w 2001 roku zaczynał w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach, przekształconej później w Świętokrzyski OW NFZ. Od 2008 r. zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontraktowania i Rozliczeń z NFZ; od 2010 r. Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO).

Z Minds of Hope współpracuje w ramach szkoleń i kursów dedykowanych rynkowi opieki zdrowotnej, szczególnie kodowania i rozliczania świadczeń.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie:

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia. Rozwija się głównie w obszarze kodowania i rozliczania procedur medycznych oraz świadczeń medycznych.