dr n. społ. Bogna Szymańska-Kotwica

Wykształcenie:

Doktor psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizując się w neuropsychologii oraz psychologii klinicznej.

Ukończyła studia podyplomowe z Interwencji Kryzysowej i Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Obecnie kształci się w dziedzinie Uważności i Współczucia, chcąc dalej rozwijać się zgodnie z podejściem Mindfulness. Kilka lat temu zrealizowała własny trening redukcji stresu MBSR.

Praca zawodowa:

Od wielu lat zajmuje się interwencją kryzysową, psychoedukacją i wsparciem psychologicznym osób zmagających się z życiowymi trudnościami oraz przewlekłymi chorobami i stresem. Ma duże doświadczenie w pracy z osobami z grupy LGBTQIAPK oraz cierpiącymi kobietami w zakresie akceptacji i wspierania poczucia własnej wartości, motywując do zmian niosących więcej harmonii i opanowania.

W Minds of Hope zajmuje się przede wszystkim pracą z osobami z obniżonym poczuciem własnej wartości, wywodzących się z grup lub społeczności mniejszościowych oraz osobami w kryzysie. Dodatkowo swoje zainteresowania realizuje wykorzystując kierowany dialog motywujący i praktykę uważności w pracy treningowej i szkoleniowej z grupami: młodych sportowców, sportowców amatorów, szkolnych olimpijczyków, osób przygotowujących się do egzaminów, konkursów lub innego rodzaju współzawodnictwa, gdzie stres lub inne czynniki psychologiczne stają na drodze do osiągnięcia wymarzonego celu. Prowadzi w Minds Of Hope również zajęcia z mindfulness oraz  wspiera projekty naukowo-badawcze.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe rozwijała i wzbogaca jako psycholog w Poradni Profilaktyczno – Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie oraz jako doradca w punkcie anonimowego testowania w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych droga płciową.

Wieloletnią aktywność w multidyscyplinarnym zespole wykorzystuje również w pracy naukowej i szkoleniowej, prowadząc warsztaty dla grup zawodowych w ochronie zdrowia, a także aktywnie uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach specjalistycznych.

W życiu prywatnym i zawodowym bardziej ceni autentyczność i akceptację tego, co po prostu jest, niż sztuczne tworzenie wizerunku. Lubi obserwować świat, spełniać marzenia i odkrywać nowe pasje i talenty. Kieruje się maksymą „aby mieć radość spełnienia – trzeba działać”.

Tu trochę dodatkowych materiałów:

  1. Uśmierzyć ból, czyli podejście mindfulness, a wypalenie zawodowe
  2. Warto_patrzec_na_siebie_ze_wspolczuciem 
  3. Zakażeni koronawirusem – samotna wędrówka pełna skrajnych emocji