mgr Agnieszka (Cierpucha) Nowak

Wykształcenie:

Mgr psychologii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła pełne 4-letnie szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie w trakcie certyfikacji.

Praca zawodowa:

Doświadczenie i praktykę zawodową zdobywała między innymi w Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej, w Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych „Detox” Szpitala Praskiego, w Agencji Służby Społecznej, w Fundacji Zdrowie,  na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poradni Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci i Młodzieży „Aga”, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o „Zagórze” w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, w Zespole psychologiczno-terapeutycznym Stowarzyszenia dla rodzin, w Centrum terapii Hypnos, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim oraz Przychodni Zdrowia psychicznego Warszawa Targówek dla dorosłych i Przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży Warszawa Targówek.

Zawodowo zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń zachowania, zespołu Aspergera, ADHD u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych dorosłych,  pomocą i poradnictwem psychoterapeutycznym osób w kryzysie, treningiem umiejętności wychowawczych dla rodziców, psychoedukacją rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto swoją pomoc oferuje m.in. osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, osobom z syndromem DDA, uzależnionym od alkoholu oraz wszystkim osobom  przeżywającym stany lękowe, depresję, nerwicę, mających problemy w codziennych relacjach z innymi osobami.

Pracuje głównie w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematów oraz terapii dialektyczno-behawioralnej.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie:

Jest uczestniczką konferencji o tematyce psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pomysłodawczynią i realizatorką wielu projektów służących rozwojowi dzieci poczynając od dzieci kilkumiesięcznych po młodzież szkolną, także technik wykorzystujących pracę sensoryczną. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców.