mgr Dorota Kotowicz (Trych)

Wykształcenie:

Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Magisterskie studia psychologiczne odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie wybrała profil Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna oraz moduły: Model integracyjny w psychoterapii oraz Psycholog w Klinice Psychiatrii i psychologiczna interwencja kryzysowa. Szkolenie z zakresu psychoterapii kontynuuje w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Praca zawodowa:

W Minds of Hope prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych (w tym osób starszych) zarówno hetero-, jak i homoseksualnych, które doświadczają m.in. trudności w radzeniu sobie ze stresem, czy związanych z nastrojem, lękiem, bezsennością, odżywianiem, nawiązywaniem i utrzymywaniem satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Pomaga także osobom uwikłanym w przemoc, a także borykającym się ze skutkami przemocy, jaka dotknęła ich w przeszłości.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie

Odbyła liczne dodatkowe szkolenia, m.in.: Letnia Szkoła Terapii Schematu, Psychologiczne aspekty traumy dorosłych, Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób LGBT, Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach odżywiania. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Doświadczenie zdobywała na oddziałach dziennych i stacjonarnych klinik psychiatrycznych oraz w centrach zdrowia psychicznego w Krakowie i Poznaniu. Współpracowała także z organizacjami pozarządowymi, gdzie zajmowała się szeroko rozumianą pomocą rodzinie oraz prowadziła treningi funkcji poznawczych dla seniorów. Pracuje w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W swojej pracy skupia się na stworzeniu bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej trafnej diagnozie problemu oraz wprowadzeniu technik pracy przynoszących stosunkowo szybką poprawę codziennego funkcjonowania, stanowiącą bazę do pracy nad osiągnięciem trwałych efektów.

Jako psycholog i psychoterapeuta kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.