mgr Dorota Wojciechowska

Wykształcenie

Psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta w procesie certyfikacji.

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS na wydziale psychologii klinicznej z modułem specjalizacyjnym terapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki. Ukończyła kurs podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie w trakcie certyfikacji.

Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Szkoli się również w nurcie psychoanalitycznym.

Praca zawodowa

W Minds of Hope zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych. Jako terapeuta rodzinny prowadzi sesje z rodzinami, parami a także z młodzieżą. Obszary pracy to przede wszystkim zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia,  kompulsywne objadanie się, ortoreksja), uzależnienia (behawioralne, od substancji psychoaktywnych, w rodzinie, współuzależnienia),  zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, kryzysy emocjonalne.

Pracuje z dorosłymi, którzy wychowywali  się w rodzinach  z problemem alkoholowym/dysfunkcyjnych – DDA/DDD  oraz z osobami doświadczającymi przemocy. Posiada duże doświadczenie w pracy z  osobami po stracie, w żałobie a także z seniorami.

Prowadzi warsztaty oraz grupy wsparcia dla osób zmagających się zaburzeniami odżywiania, problemem uzależnienia w rodzinie.

Doświadczenie 

Doświadczenie i praktykę zawodową zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie oraz Ośrodku Terapii Uzależnień, Stowarzyszeniu Razem Przeciw Przemocy. Posiada wieloletnią praktykę w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą.

Szkoli kadrę pedagogiczną oraz rodziców w obszarze wzmacniania kompetencji wychowawczych oraz wsparcia psychologicznego.

Doskonalenie zawodowe

Jest uczestniczką licznych szkoleń, konferencji, seminariów, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących, m. innymi pracy z rodziną. Ukończyła certyfikowane szkolenia specjalistyczne z zakresu Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Swoje kompetencje podnosi szkoląc się w nurcie psychoanalitycznym.

Zasada, którą kieruje się podczas pracy terapeutycznej to przede wszystkim uważne słuchanie.