mgr Dorota Wojciechowska

Dorota Wojciechowska

Certyfikowany psychoterapeuta systemowy (nr certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii systemowej 142/2021), psycholog, psychodietyk.

Certyfikat uzyskała po pełnym, czteroletnim szkoleniu i procesie certyfikacji  w ramach atestowanego przez przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  kursu podstawowego i zaawansowanego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej  Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych z Psychodietetyki (SWPS) oraz dyplomowaną psychodietetyczką.  Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na wydziale psychologii klinicznej  z modułem specjalizacyjnym terapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, oraz  wydział Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej.

Praca zawodowa

W Minds of Hope zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych. Jako terapeuta rodzinny pracuje również z rodzinami, parami a także z młodzieżą.  Obszary pracy to przede wszystkim zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia,  kompulsywne objadanie się, ortoreksja),  uzależnienia (behawioralne,  w rodzinie, współuzależnienia, praca z dorosłymi osobami wychowującymi się w rodzinach alkoholowych/dysfunkcyjnych DDA/DDD),  zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe, kryzysy emocjonalne, wzmacnianie osób doświadczających przemocy. Pracuje z osobami po stracie, w żałobie a także z seniorami.

Prowadzi warsztaty oraz grupy wsparcia dla osób zmagających się zaburzeniami odżywiania, problemem uzależnienia w rodzinie.

Doświadczenie 

Doświadczenie i praktykę zawodową w ramach stażu specjalizacyjnego zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie. Współpracowała z  Ośrodkiem Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada wieloletnią praktykę w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą. Szkoliła kadrę pedagogiczną oraz rodziców w obszarze wzmacniania kompetencji wychowawczych oraz wsparcia psychologicznego.

Doskonalenie zawodowe

Jest uczestniczką licznych szkoleń, konferencji, seminariów, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących, pracy z rodziną. Ukończyła certyfikowane szkolenia specjalistyczne z zakresu Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Swoje kompetencje podnosi, obecnie szkoląc się w nurcie psychoanalitycznym.

Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pracuje pod stałą superwizją superwizora terapii systemowej.