mgr Inna Buriak | Інна Буряк  M.A.

психолог, психотерапевт

Освіта:

Закінчила Національний Університет Кораблебудування ім. Адмірала Макарова в м. Миколаїв за спеціальністю «Облік і аудит» та отримала кваліфікацію спеціаліста. Потім продовжила навчання в магістратурі Тернопільського Національного університету та отримала вищу економічну освіту зі спеціальності «банківська справа».

Отримала базову психологічну освіту в м. Київ в Національній академії внутрішніх справ і здобула кваліфікацію «Психолог» .

Потім пройшла післядипломну підготовку в Національній академії додаткової професійної освіти та отримала диплом з програм: «Когнітивно-поведінкова терапія в практиці психолога» яка тривала 640 год. (5 міс.) та «Раціонально-емотивна поведінкова психотерапія» в загальній кількості 108 год.( 2 міс.)

Професійна робота:

Я являюсь дипломований когнітивно-поведінковим терапевтом та переважно у своїй терапевтичній практиці застосовую доказову та ефективну Раціонально-емотивну поведінкову терапію (РЕПТ), автором якої є амереканський науковець Альберт Еліс. РЕПТ являється 2ю хвилою КПТ.

Крім цього застосовую у своїй терапевтичній роботі – Mindfulness терапію, Метакогнітивний підхід, Схема-терапію. Здебільш працюю з депресивними, тривожними, фобічними, обсесивно-компульсивними розладами, з проблемами самооцінки, дистресом, прокростинацією, адикціями, проблемами адаптації, виборів та багато іншого.

Переважно працюю з дорослими та підлітками.

? ? ? ? ?

mgr Inna Buriak

psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie:

Ukończyła National University of Shipbuilding. Admirała Makarowa w Mikołajowie, specjalizacja księgowość i audyt, posiada kwalifikacje specjalisty. Następnie kontynuowała studia magisterskie na Uniwersytecie Narodowym w Tarnopolu i uzyskała dyplom z ekonomii z dyplomem z bankowości.

Podstawowe wykształcenie psychologiczne odebrała w Kijowie w Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych i uzyskała tytuł „psychologa”. Następnie ukończyła szkolenie podyplomowe w Krajowej Akademii Dokształcania Zawodowego i uzyskała dyplom z programów: „Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce psychologa”, która trwała 640 godzin. (5 miesięcy) oraz „Racjonalno-emocjonalna psychoterapia behawioralna” łącznie 108 godzin (2 miesiące)

Doświadczenie zawodowe:

Jestem certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym i głównie w swojej praktyce terapeutycznej stosuję opartą na dowodach i skuteczną terapię racjonalno-emocjonalną (REBT, Rational Emotive Behaviour Therapy) autorstwa amerykańskiego naukowca Alberta Ellisa. REBT to druga fala terapii poznawczo-behawioralnej.

Dodatkowo w swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję – Terapię Mindfulness, Podejście Metakognitywne, Terapię Schematu.

Zajmuję się głównie zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, fobicznymi, obsesyjno-kompulsywnymi, problemami z poczuciem własnej wartości, dystresem, prokrastynacją, uzależnieniami, problemami adaptacji, wyborów i wieloma innymi.

Pracuję głównie z dorosłymi i młodzieżą.