mgr Katarzyna Prątnicka

Wykształcenie:

Swoją edukację zaczynała na wydziale prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a kontynuowała już w zakresie psychologii na Uniwersytecie Humboldta, Berlin, Niemcy. Jest magistrem psychologii klinicznej.

Jest naturoterapeutą.

Praca zawodowa:

W Minds of Hope głównie pracuje warsztatowo z osobami zainteresowanymi praktyką uważności/mindfulness. Prowadzi również szkolenia nt. „Podstawy treningu i warsztatu psychologicznego”, „Jak oprzeć się presji grupy”.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie:

Ukończyła kursy i szkolenia dedykowane praktyce uważności na Uniwersytecie Duisburg-Essen, Wydział Medyczny w Katedrze Fundacji Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung w kooperacji z Katedrą Naturopatii i Medycyny Integratywnej z Akademii Podejść Naturopatycznych Fundacji Erich Rothenfuβer Stiftung, Monachium, Niemcy a także the Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine, Harvard Medical School, Boston, USA.

Jest trenerem metod redukcji stresu z zastosowaniem mindfulness – The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA), Bedburg, Niemcy (MBSR/MBCT Teacher Training).