mgr Magdalena Zdrodowska

Wykształcenie:

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Humanistycznym  SWPS ze specjalnością: psychologia kliniczna i zdrowia. Ponadto,  zrealizowała szkolenie podstawowe na poziomie I i II w zakresie EMDR Europe (z angielskiego – Eye Movement Desensitization and Reprocesing), którą ponad 30 lat temu zapoczątkowały obserwacje i badania przeprowadzone przez Francine Shapiro.

Ukoczyła studia psychotraumatologii w Collegium Humanum, jak również CISM – Individual Crisis Intervention and Peer Support.

Swoje kompetencje zawodowe w zakresie interwencji kryzysowej opiera na wyksztaceniu i doświadczeniu płynącego z  Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP II stopnia.

Jest również coachem, co potwierdza Szkolenie ICC- I stopnia – International Coaching Commu

Praca zawodowa:

W swojej pracy stara się nieustannie dbać o rozwój osobisty i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Uznając zasady etyczne swojego zawodu, regularnie korzysta z superwizji.

W Minds of Hope pracuje przede wszystkim z osobami, które:

 • doświadczyły traumatycznych dla siebie sytuacji (jednorazowych jak/i długoterminowych),
 • są lub były pogrążone w depresji,
 • odczuwają podwyższony poziom lęku lub napięcia,
 • znajdują się lub znalazły w osobistym kryzysie,
 • doznają lub doznały poczucia wewnętrznej pustki i braku sensu życia,
 • mają lub miały trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji,
 • zmagają się lub zmagały z problemami komunikacyjnymi w relacji z najbliższymi,
 • doświadczają lub doświadczyły objawów somatycznych.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie:

 • Interwent kryzysowy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 • Psycholog szkolny,
 • Praca w Zespole Wsparcia Psychologicznego i Coachingu w międzynarodowej firmie z branży lotniczej; poradnictwo psychologiczne (wsparcie indywidualne i grupowe),  interwencja kryzysowa, mediacje, psychoedukacja, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla pracowników borykających się z kryzysami zawodowymi i życiowymi,
 • Praca z osobami z niskim poczuciem własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, jak i trudnościami psychosomatcznymi, np. zaburzeniami snu i koncentracji
 • Praca z tzw. duża i małą traumą.

Prywatnie – mama nastolatka; lubiąca domowe zacisze wśród przeczytanych i tych czekających na wyczytanie książek; pasją jest żeglowanie.