mgr Wojciech Jura

Wykształcenie

Studia magisterskie ukończył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizując się w psychologii społecznej. Absolwent Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Intra. Posiada certyfikat Coach Business Practicioner akredytowany przy European Mentoring and Coaching Council.

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej i studia MBA w Warwick Business School.

Praca zawodowa:

W Minds of Hope głównie pracuje warsztatowo z osobami zainteresowanymi praktyką uważności. Prezentowany i ćwiczony podczas warsztatów materiał pozwala zrozumieć, jak użyteczne są procesy myślowe (planowanie i uczenie) ale również, że to one właśnie są często przyczyną ludzkiego cierpienia. Wyjaśnione jest w jaki sposób praktyki uważności mogą w tym zakresie być pomocne.

Prowadzi warsztaty w obszarze psychologii motywacji, gdzie uczestnicy pracują na swoim wybranym celu i sprawdzają na ile wybrany cel jest dla danej osoby wartościowy. Następnie omawiane są główne przeszkody stojące na drodze realizacji celu oraz sposoby poradzenia sobie z nimi. Uczestnicy mają możliwość zbudowania własnych planów działania, gdzie cel długookresowy podzielony jest na krótsze, dające się zarządzać etapy. Warsztaty mają też unikatową opcję zrealizowania całego planu przy pomocy symulacji mentalnej, co być może pozwoli nanieść poprawki, zmniejszyć lęk czy podbić motywację.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie:

Przeprowadził liczne serie opisanych wyżej warsztatów z ustalania i realizowania celów życiowych w ramach pracy w Minds of Hope oraz firm, z którymi współpracujemy.

Pracuje z osobami w trybie coachingowym / pomocy psychologicznej.

Jest w trakcie szkolenia w Dialogu Motywującym i Studiów Podyplomowych „Uważność i Współczucie”.