Psychologia

Po co nam brat i siostra?

opracowanie: Minds of Hope

Właśnie obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Jak często okazujecie, że są dla was ważni? Utrzymujecie z nimi kontakt? W życiu dorosłym często rodzeństwo stanowi dla nas prawdziwe wsparcie w trudnych sytuacjach.

Tak, tak, kiedy wspominamy młodsze lata nie zawsze tak bywało. Ba! Często w wieku dziecięcym między rodzeństwem dochodzi do konfliktów słownych a nawet bijatyk i bójek. Dlaczego mimo wzajemnej miłości i przywiązania tak trudno im się czasem porozumieć? Czy można to zmienić wcześniej lub później?

Są różne teorie na temat konflikcików wśród naszego siostrzeństwa i braterstwa. Jedni uważają, że w grę wchodzi rywalizacja o względy rodziców, inni, że to naturalne współzawodnictwo między rówieśnikami, są też tacy co przepychanki między rodzeństwem uważają za formę zabawy i zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych.

Jakakolwiek by nie była prawa to faktem jest, że rodzeństwo młodsze czerpie wzór do naśladowania od starszego a jedni uczą się od drugich wielu rzeczy.

Czego uczymy się dzięki posiadaniu rodzeństwa:

  • jak rozwiązywać spory, jak negocjować i jak znaleźć kompromis
  • jak się skutecznie komunikować z drugim człowiekiem
  • jak respektować prawa drugiego człowieka
  • jak współczuć drugiemu człowiekowi i okazywać mu szacunek
  • konstruktywne konflikty prowadza do rozwoju inteligencji emocjonalnej
  • posiadanie starszego rodzeństwa motywuje do pracy i samorozwoju
  • posiadanie rodzeństwa sprzyja nauce wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu
  • konflikty z rodzeństwem uczą odporności na stres i przeciwności losu

Zwykle więcej konfliktów występuje w rodzeństwach jednej płci. Konflikty w rodzeństwie mieszanym mogą wynikać nie tylko z rywalizacji o miłość rodzica ale też z różnic płciowych. Dominują między nimi zwykle ambiwalentne uczucia, z jednej strony jest nienawiść i złość, a z drugiej – miłość i opieka. Rodzeństwo, tak samo jak rodzice, ma na siebie ogromny wpływ wychowawczy. Warto pamiętać o tym, że jeśli rodzice kłócą się przy dzieciach to często dzieci powielają ten schemat w relacji z rodzeństwem. Zwłaszcza, gdy rodzice nie traktują równo swoich dzieci nieporozumienia między rodzeństwem nasilają się.

W ciągu całego życia relacje między bratem i siostrą ulegają przekształceniom, przyjmując tzw. zależność U-kształtną. Oznacza to, że w dzieciństwie między rodzeństwem jest duża zażyłość z racji częstego spędzania ze sobą czasu. W okresie wchodzenia w wiek nastoletni ich drogi zaczynają się rozchodzić ze względu na przyjmowanie innych ról płciowych. W życiu dorosłym kontakty jeszcze bardziej się rozluźniają, gdy rodzeństwo zakłada własne rodziny. Z kolei w wieku dojrzałym relacje na linii brat-siostra znowu się zacieśniają podobnie jak w okresie dzieciństwa.

Cieszmy się więc z tego, że posiadamy rodzeństwo i nie zapominajmy o nim, bo gdy dopadnie nas starość może się okazać, że to ono będzie dla nas głównym wsparciem.

Jeśli uważasz, że twoje relacje z rodzeństwem nie są zbyt dobre i chciał(a)byś je naprawić albo chciał(a)byś pomóc własnym dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów domowych zapraszamy do specjalistów z Minds of Hope. Pomagamy w realizacji waszych celów.