Psychologia

Po co nam w życiu cele?

Czy warto mieć cele w życiu? Jak myślicie?

To zależy, czy chcecie żyć długo czy krótko… W świeżo opublikowanych badaniach w JAMA (jednym z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych), badacze wykazali, że osoby, które mają w życiu cele żyją dłużej, a im większe są te cele, tym jeszcze bardziej wydłuża się krzywa przeżycia i są to różnice znamienne statystycznie. O co dokładnie chodzi? Zobaczmy…

W badaniu przeprowadzonym na University of Michigan School of Public Health brało udział 8419 osób, z czego ostatecznie do analizy wykorzystano dane 6985 osób (57,5% to kobiety), reszta danych była niekompletna i nie została włączona do wnioskowania. Osoby uczestniczące w badaniu wypełniały kwestionariusz Psychological Well-Being Scales- PWBS Caroll Ryff, składający się z 7 podskal, w tym między innymi z podskali „cel życiowy”. Inne elementy tej skali to: samoakceptacja, pozytywne relacje z innymi, autonomia, panowanie nad otoczeniem i rozwój osobisty.

No to, jak definiujemy cel życiowy, który aż tak bardzo ma nam ratować życie? To przekonanie o ukierunkowaniu własnego życia na realizację własnego celu, zdolność do stawiania i realizowania zadań życiowych, posiadanie poglądów i przekonań, które zapewniają jednostce poczucie sensu i znaczenia w życiu, intencjonalności i samosterowności. Bycie produktywnym i kreatywnym.

Można również wstępnie wnioskować, że silne cele życiowe są szczególnie potrzebne osobom chorującym na choroby serca i układu krążenia, a także choroby układu pokarmowego. W tych grupach różnice w przeżyciu miedzy osobami z silnymi lub słabymi celami były największe. A co w przypadku chorób nowotworowych lub chorób układu oddechowego? Zachęcam do lektury artykułu w całości, a tu najważniejsze wyniki – krzywe przeżycia w zależności od siły celów w życiu.

Istnieje kilka możliwych mechanizmów, poprzez które cel życia może potencjalnie wiązać się mniej lub bardziej ze śmiertelnością. Badacze Fredrickson i współpracownicy (2013), wykazali, że lepsze samopoczucie, którego składnikiem jest „życie z celem/celami”, było związane ze zmniejszoną ekspresją genów prozapalnych. W innym małym badaniu, silniejszy cel w życiu był związany z niższymi poziomami kortyzolu, stresu i niższymi poziomami cytokin prozapalnych.

Istnieją dowody sugerujące, że podwyższony poziom markerów zapalnych, takich jak białko C-reaktywne, i cytokiny, takie jak interleukina 6, wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością, a to stanowi jeden z możliwych mechanizmów, przez które cel życia wpływa na śmiertelność. Jednakże, aktualnie nie przeprowadzono jeszcze badań interwencyjnych mających na celu np. stymulowanie lub tworzenie i/lub rozwijanie intencjonalnie celów życia, po których następowałby pomiar ich wpływ na wyniki zdrowotne (w tym śmiertelność), cytokiny lub inne biomarkery.

Warto zauważyć, że do badania zaproszono osoby w wieku 50+. Czy to oznacza, że ludzie poniżej 50 lat nie potrzebują celu w życiu? To już pozostawiam do wnioskowania indywidualnego, choć może warto pamiętać powiedzenie, że „zapobiegać jest lepiej niż leczyć,” tym bardziej, że ze śmierci wyleczyć się (póki co) nie da. No, ale kto wie, w końcu medycyna rozwija się dynamicznie, a w świetle tego badania, to przy wsparciu psychologii, psychoterapii oraz innych form wspomagających rozwój człowieka, może będzie to wcześniej niż później. Już dziś badania wskazują, że lepsze radzenie sobie ze stresem, zdrowy styl życia, poczucie dobrostanu i, jak się teraz okazuje, cele życiowe oraz życia sens, mogą w tym pomagać.

Wygląda na to, że samodzielna praca nad sensem życia i celami życiowymi może dodać nam wielu lat życia i to w dobrostanie, czego życzę wszystkim tym, którzy mają już w życiu cel lub go poszukują, a potrzebują czasu na jego realizację. A ci, którzy do poszukiwań celów i sensu w życiu potrzebują więcej profesjonalnego wsparcia, mogą rozważyć wybranie właściwego specjalisty.

#AntyStresoSfera #PokonamStres #CelwŻyciu #CeleŻyciowe #MindsOfHope #WypalenieZawodowe #SenswŻyciu #ZarządzanieStresem #ReducjaStresu #SiłaMentalna #StanyZapalne #DługieŻycie

Alimujiang A, Wiensch A, Boss J, et al. Association Between Life Purpose and Mortality Among US Adults Older Than 50 Years. JAMA Netw Open. 2019;2(5):e194270. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.4270