Aktualności

Pogadanka nt. zjawiska szklanego sufitu

15.02.2017; źródło: informacja własna

Nie o dziś wiadomo, że są kraje, gdzie kobiety mają utrudnioną sytuację w osiąganiu statusu i sukcesu zawodowego.

Proporcja kobiet i mężczyzn zasiadających na bardzo wysokich stanowiskach w organizacjach, instytucjach, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach, jest nierówna, żeby nie powiedzieć krzywdząca. Prawie 60% osób zatrudnionych na stanowiskach średniego szczebla w przedsiębiorstwach uważa, że kobiety maja znacząco utrudnione szanse w awansie. Wynika to z wielu czynników, czasami z kultury organizacyjnej, czasami ze stereotypów, a ograniczeń, które też same kobiety narzcają sobsie.

Zapraszamy na pogadankę wśród osób (kobiet acz nie tylko kobiet), które w swojej pracy zawodowej dostrzegają zjawiska nazywane w literaturze:

  • lepką podłogą
  • szklanym sufitem
  • szklanymi ruchomymi schodami

Wspólnie poszukamy i mówimy przyczyny, porozmawiamy o nasileniu tego zjawiska w różnych typach instytucji i przedsiębiorstw i zastanowimy się jakimi oddolnymi inicjatywami możemy wspólnie – nawet małymi krokami, zmieniać ten stan rzeczy. W kobietach tkwi ogromny potencjał, taki, dzięki któremu można poprawiać produktywność przedsiębiorstw, a jednocześnie umożliwiać właściwy rozwój zawodowy każdemu bez względu na płeć. Jesteśmy zainteresowani, tym co Wy myślicie o tym temacie. Jak sobie radzicie, a gdzie sami potrzebujecie lepszego zrozumienia i wsparcia.

Gdzie: Minds Of Hope

Kiedy 20 lutego 2017, godz. 18:30

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce KONTAKT.