Psychologia (gr. psyche – dusza, logos – słowo, myśl, rozumowanie), to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących ludzką psychiką i jego zachowaniami. Bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem.

Psychologia jest odrębną dziedzina nauki, jednakże czerpie wiele z takich dziedzin jak: socjologia, antropologia, filozofia i biologia. Psychologię zalicza się do nauk społecznych, ale również do nauk humanistycznych oraz behawioralnych (nauk o zachowaniu).
Psychologia jako nauka rozwija się w dwóch sferach: psychologii akademickiej (naukowej) oraz psychologii stosowanej (praktycznej). Psychologowie pracujący w naszym zespole to osoby, które łączą ze sobą te dwie pasje.
Psycholog ma za zadanie badanie zjawisk w zakresie naszej psychiki oraz relacji środowiskowych, zawodowych, społecznych oraz praktyczne wspieranie służące poprawianiu relacji swojego pacjenta z otoczeniem, pomagając mu zrozumieć własne problemy oraz mechanizmy, które je wywołują, a także pomóc w akceptacji siebie, bo problemy z własną fizycznością i przyzwyczajeniami mają największy wpływ na stan emocjonalny ludzi.

Psychologia akademicka zajmuje się:

 • procesami poznawczymi (m.in. postrzeganiem, myśleniem, wyobrażeniem, pamięcią – p. poznawcza)
 • nabywaniem mowy i powiązaniem jej z procesami psychicznymi (psycholingwistyka)
 • rozwojem i zmianami mechanizmów psychicznych (p. rozwoju człowieka)
 • emocjami, procesami motywacji, stałymi cechami psychicznymi (p. osobowości)
 • postrzeganiem osób i psychicznymi aspektami interakcji między ludźmi (p. społeczna) oraz komunikacją między nimi (negocjacje, mediacje)
 • związkiem procesów psychicznych i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (neuropsychologia), fizjologicznym podłożem procesów psych. (psychofizjologia), ewolucyjnymi aspektami mech. psych. (p. ewolucyjna)
 • psychologicznymi aspektami religii, twórczości naukowej i artystycznej oraz innych obszarów funkcjonowania człowieka
 • zaburzeniami osobowości (psychopatologia)

Psychologia stosowana zajmuje się zastosowaniem wiedzy psychologicznej w:

 • zaburzeniach procesów psychicznych (psychopatologia), ich diagnozowaniu i leczeniu (p. kliniczna)
 • diagnozie i rehabilitacji osób z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego (neuropsychologia)
 • korygowaniu trudności w relacjach społecznych oraz w związkach partnerskich i rodzinie (psychoterapia, p. małżeństwa i rodziny),
 • psychicznych lub psychologicznych uwarunkowaniach chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań praktycznych w obszarze medycyny (p. zdrowia)
 • wymiarze sprawiedliwości (p. sądowa)
 • problemach szkolno-wychowawczych (p. wychowawcza)
 • organizacjach (p. organizacji) i przedsiębiorstwach (p. pracy)
 • zachowaniach ekonomicznych ludzi (p. ekonomiczna)
 • w wojsku, sporcie, wyznaniach i innych