Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej. Celem poradnictwa jest zidentyfikowanie problemu oraz odnalezienie satysfakcjonującego rozwiązania, co dzieje się w jasno określonym, stosunkowo krótkim czasie.

To działania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, które mają na celu: 

  • zdiagnozowanie potrzeb klienta, zrozumienie przez niego problemu, z powodu którego przychodzi do specjalisty, jego wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany
  • zaplanowanie konkretnych etapów pracy (np. udział w warsztatach, indywidualna terapia), które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawionym przez klienta
  • wspieranie klienta, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w sytuacji psychologicznego kryzysu klienta.

Poradnictwo to także udzielenie wsparcia, praca nad motywacją (np. do terapii, diagnostyki, leczenia w ośrodku specjalistycznym, mediacji). Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią. Porad psychologicznych udziela psycholog zgodnie z Kodeksem Etycznym zawodu psychologa. W przeciwieństwie do większości typów psychoterapii poradnictwo jest zwykle krótką relacją psychologa z klientem, która nastawiona jest na rozwiązanie konkretnego problemu, z którym osoba się zgłasza. Przyjmuje zwykle formę kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie trudności i poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nimi. W tej formie współpracy z klientem dopuszcza się również formę telefoniczną.

Szczególnym rodzajem poradnictwa, który oferujemy pracodawcom i pracownikom, to wsparcie indywidualne i pomoc dla zespołów oraz grup pracowniczych, w sytuacji, gdy jeden z pracowników/członków zespołu choruje na chorobę przewlekłą lub zagrażającą życiu (np. choroby psychiczne, choroby nowotworowe, cukrzyca). W takich sytuacjach pomocy potrzebuje zarówno osoba chorująca, jak i zespół, który nie zawsze potrafi się w tej niecodziennej sytuacji odnaleźć. Wówczas pomoc psychologa lub psychoterapeuty może okazać się najlepszym rozwiązaniem, by odpowiedzieć na nurtujące pytania, ponazywać emocje i spróbować z nimi pracować, dać wsparcie osobom potrzebującym oraz wytłumaczyć dziejące się zjawiska.

Rodzajem poradnictwa psychologicznego jest także poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne. W tym wypadku psycholog specjalizujący się w zagadnieniach seksuologicznych udziela jedynie porad. Psycholog seksuolog nie przypisuje leków wydawanych na receptę, ani nie wykonuje badań fizykalnych (do czego prawo ma jedynie lekarz – seksuolog).