Psychologia sportu, to wsparcie dla osób zawodowo i amatorsko uprawiających sport oraz dla trenerów i rodziców dzieci trenujących.

Przykładowe obszary pracy:

  • ustalanie celów, planowanie
  • zwiększanie zakresu uwagi
  • radzenie sobie ze stresem
  • budowanie rutyny startowej
  • wzmacnianie motywacji
  • nauka świadomego kontrolowania emocji
  • coaching sportowy
  • budowanie i wzmacnianie relacji w drużynie
  • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi
  • diagnoza cech osobowości i temperamentu oraz dopasowanie do nich przebiegu treningu i sytuacji startowej/meczowej

Rodzaj i zakres współpracy każdorazowo jest dopasowywany do potrzeb danej osoby.
Efektem skutecznej współpracy z psychologiem może być zwiększenie zaangażowania zawodnika, regularne uczestnictwo w treningach mimo porażek, stawianie realistycznych celów i łatwiejsze ich osiąganie oraz ogólnie poprawa wyników sportowych.

Jedno spotkanie z psychologiem sportu trwa zwykle 1 godzinę. Współpraca zaczyna się od rozpoznania obszaru, jakiego miałoby dotyczyć wsparcie, aktualnej sytuacji osoby, jej potrzeb i oczekiwań.

Ilość spotkań nie jest z góry ustalona i zależy od zakresu stosowanej pomocy.
Więcej na stronie: http://www.sportconnect.pl/Trener/Artykul/Rola-psychologa-w-sporcie