Psychoonkologia jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny i psychologii, której rozwój przypada w USA na połowę lat 70-tych, zaś w Europie na lata 80. XX wieku. Problematykę badawczą psychoonkologii można ująć w trzy grupy:

 • działania nastawione na psychoprewencję i promocję zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ułatwiających zapobieganie oraz wczesne wykrywanie i leczenie choroby nowotworowej,
 • usuwanie lub łagodzenie psychologicznych i psychopatologicznych następstw choroby nowotworowej i leczenia pacjentów onkologicznych i ich rodzin,
 • działania psychoprofilaktyczne dedykowane personelowi medycznemu zatrudnionemu na oddziałach onkologicznych lub instytucjach działających w otoczeniu medyczno-społecznym.

Do głównych obszarów psychoonkologii zalicza się: starania o poprawę jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin, włączenie problemów psychoonkologicznych do programu nauczania studentów i personelu medycznego, działalność naukowo-badawcza.

Kiedy ktoś z najbliższego otoczenia rodzinnego lub zawodowego zachoruje na raka, to najczęściej zastanawiamy się jak pomóc, o co można zapytać a o co lepiej nie pytać, czego osoba chorująca potrzebuje, w jaki sposób możemy z nią być, by czuła się zaopiekowana. W takiej sytuacji możemy pomóc, nasz zespól specjalistów jest profesjonalnie przygotowany, by wspierać i osoby chore, i osoby z otoczenia pacjentów w trakcie diagnostyki, leczenia, jak w pozostałych etapów leczenia. Co Ty możesz zrobić, zanim trafi pod skrzydła profesjonalisty?

Oto kilka wskazówek dla rodzin i najbliższych osób chorujących na raka:

 • Pozwól osobie chorującej decydować o sobie
 • Zadbaj o to by osoba chorująca zachowała swoją godność, szacunek do samej siebie
 • Szczerze porozmawiaj i zapytaj, czego od nas potrzebuje, oczekuje, a czego sobie nie życzy
 • Rozmawiaj ze swoim bliskim o trudnościach i emocjach, których doświadczasz i przeżywasz w związku z jego/jej chorobą
 • Zaakceptuj trudne emocje, które mogą się pojawić na każdym etapie towarzyszenia choremu: żal, gorycz, złość, frustrację
 • Mów bez obaw o swoich prawdziwych uczuciach
 • Słuchaj, słuchaj i jeszcze raz słuchaj – to nie o diagnozę chodzi, a o to co w tym czasie czuje, myśli i jak postępuje osoba chora
 • Wyznaczaj wyraźne granice choremu i bądź w tym szczery – gdy nie możesz lub nie chcesz czegoś zrobić, powiedz o tym
 • Zapewniaj osobę chorą, że może liczyć na Twoje wsparcie (jeśli faktycznie możesz je zaoferować i dotrzymać słowa)
 • Nie odsuwaj się od osoby chorej, bo samotność może wzmacniać wiele negatywnych emocji i doświadczeń orz brak chęci powrotu do normalnego życia
 • Nie zrażaj się zmiennymi nastrojami osoby chorej, niechęcią do kontaktów, czy jakimiś nietypowymi reakcjami – przygotuj się na to i bądź cierpliwy

 

Zespół naszych specjalistów koncentruje się przede wszystkim na:

 • Kompleksowej opiece psychologicznej pacjentów dotkniętych choroba nowotworową oraz ich bliskich. Pomoc psychologiczna skierowana jest do pacjentów i osób potrzebujących w trakcie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz po wyleczeniu w celu ułatwienia pełnego powrotu do życia sprzed choroby. Pomoc ta obejmuje min.: pracę z emocjami, strategiami radzenia sobie z chorobą oraz objawami choroby, pracę z lękiem, objawami depresji,
 • Edukacji osób zdrowych nt. sposobów redukcji stresu, zdrowego stylu życia, zachowań prozdrowotnych służących ograniczeniu wystąpienia zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej
 • Poszerzaniu świadomości pracowników opieki zdrowotnej i społeczeństwa o psychologicznych, społecznych, behawioralnych i metafizycznych obszarach opieki nad chorymi na nowotwory, ich rodzin, ich najbliższych, w tym także współpracowników
 • Promowaniu wymiany doświadczeń, szkolenia, ustawicznego kształcenia wśród specjalistów i osób zainteresowanych zagadnieniami psychoonkologii
 • Opracowywanie i dzielenie się programami edukacyjnymi dla pracowników służby zdrowia, pacjentów i społeczeństwa nt. różnych aspektów choroby nowotworowej

Nasi specjaliści są członkami Amerykańskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (APOS – American Psychooncology Society) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Jesli potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, by pomóc – kliknij KONTAKT.