Pracujemy w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, koncentrując się na leczeniu następujących schorzeń:

Depresji
– zajmujemy się stanami subdepresyjnymi, pojedynczymi epizodami depresji, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, jak i uporczywymi (utrwalonymi) zaburzeniami nastroju.

Stanów lękowych, lęku uogólnionego, fobii
– pomagamy w sytuacji napadów lęki i paniki, przy długotrwałym stanie zamartwiania o przyszłość, jak i stanach lękowych wynikających z obawy przed negatywną oceną ze strony innych ludzi – fobia społeczna, czy innych fobii np. agorafobii, akrofobii, arachnofobii, itp.

Stresu posttraumatycznego (PTSD)
– to nietypowe zaburzenie lękowe, występujące co najmniej miesiąc po wydarzeniu traumatycznym (śmierć bliskiej osoby, rozwód, napaść, gwałt, wypadek komunikacyjny, utrata pracy, itp.), w którym utrzymują się objawy nawracających, fragmentarycznych, ale bardzo intensywnych wspomnień traumy, wegetatywnego wzbudzenia oraz odrętwienia i unikania miejsc kojarzących się z tą sytuacją. Praca z pacjentem cierpiącym na PTSD oparta jest o protokół przedłużonej ekspozycji wg E. Foa

Zaburzeń osobowości
– koncentrujemy się na zaburzeniach osobowości typu: osobowość zależna, borderline, unikająca, obsesyjno-kompulsywna, narcystyczna, histrioniczna, schizoidalna, bierno-agresywna,

Zaburzeń odżywiania
– zajmujemy się terapią anoreksji, bulimii, atypowych zaburzeń związanych z objadaniem się

Uzależnień
– w tym alkoholizmu, narkomanii, jak i uzależnień behawioralnych tj. uzależnienia od komputera, Internetu, zakupów, itp. W przypadku pacjentów z podwójną diagnozą współpracujemy z lekarzami i psychoterapeutami działającymi w ośrodkach zamkniętych i szpitalnictwie

Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie psychiatrii, jak i superwizorami psychoterapii.

Prowadzimy terapię:

  • indywidualną
  • terapię par/małżeństw
  • terapię rodzinną
  • terapię grupową

W naszym zespole dostępni są psychoterapeuci zajmujący się zarówno terapią dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Pomagamy także rodzicom w przypadku trudności lub wątpliwości wychowawczych.

Zapraszamy do KONTAKTU celem uzyskania dalszych informacji. Pracujemy pod superwizją, w oparciu o kodeksy etyczny zawodu lekarza, psychologa i psychoterapeuty. Gwarantujemy pełną dyskrecję.