Psychologia

Psychoterapeuta – czy jesteś w rękach specjalisty?

opracowanie: Minds of Hope na podstawie PTTPB

Psychoterapeuta to osoba, któremu pacjent/klient powierza swój najcenniejszy narząd – mózg, a nawet więcej – umysł.

Psychoterapia to złożony, wysoce zmienny proces, na przebieg którego wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim relacja terapeutyczna oraz warsztat terapeuty. Sprawdź, czy jesteś we właściwych rękach. Zapoznaj się również ze stanowiskiem Ministerstw Zdrowia. To po kolei:
Psychoterapia polega na świadomym i celowym stosowaniu technik, wyprowadzonych z zasad uznanych teorii
psychologicznych, przez osoby wykwalifikowane drogą szkolenia i doświadczenia, aby rozumieć te zasady i stosować te techniki,
z intencją pomagania ludziom modyfikować takie osobiste cechy, jak uczucia, postawy, zachowania, które są oceniane przez
terapeutę jako nieprzystosowawcze” [Meltzoff i Kornreich,1970]

Oczywiście ludzki stosunek do pacjenta/klienta i empatia są bardzo ważne w procesie psychoterapii, to jednak pamiętajmy, że specjalista ten musi też posiadać udokumentowaną wiedzę. Psychoterapia, choć niejednokrotnie relacjonowana między osobami, które nie mają z nią doświadczenia jako „taka rozmowa” nie jest zwykłą rozmową, a psychoterapeuta nie jest „przyjacielem do wynajęcia„.

W naszym kraju zawód ten jest nadal prawnie nieuregulowany. Oznacza to bardzo duże ryzyko, że w codziennym życiu, praktycznie każda osoba może prowadzić prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Natomiast, do świadczenia psychoterapii w ramach NFZ wymagane jest posiadanie certyfikatu uznawanego przez np. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne. Pismo skierowane do PTTPB opisuje wytyczne MZ i NFZ, będąc wskazówką w wyborze właściwych osób również, gdy pacjent korzysta również z terapii poza ubezpieczeniem społecznym. Tu znajduje się oficjalne pismo w tej sprawie.

Na co wato zwrócić uwagę wybierając psychoterapeutę:

  • do efektywnego prowadzenia psychoterapii konieczne jest ukończenie kilkuletniego szkolenia zawodowego w wybranym przez siebie nurcie (metodzie) psychoterapii w akredytowanej szkole – zapytaj o szkołę, w której Twój terapeuta realizował swoje szkolenie specjalistyczne (najczęściej jest to 4 letnia szkoła podyplomowa z akredytacją danego Towarzystwa Naukowego)
  • dobrze byłoby, aby psychoterapeuta miał ukończone jednolite studia magisterskie (lub równoważne), czyli był lekarzem lub psychologiem – to daje mu znacznie większą wiedzę na temat mechanizmów psychopatologii i specjalistycznej wiedzy z zakresu zdrowia i/lub zdrowia psychicznego
  • posiada aktualny certyfikat psychoterapeutyczny (zwykle jest wydawany na 5 lat) lub jest w trakcie procesu certyfikacji
  • jest czynnym członkiem towarzystwa naukowego w ramach danego nurtu psychoterapii
  • powinien stale doskonalić siebie oraz rozwijać swoją wiedzę
    i umiejętności praktyczne (uczestniczy  kursach, konferencjach, publikuje, poddaje się własnej terapii, itp.) – jeśli nie robi tego w oparciu o wytyczne swojego Towarzystwa, to nie będzie miał przedłużonego certyfikatu na kolejny okres
  • powinien też stale być pod superwizją (merytoryczna opieka innego certyfikowanego psychoterapeuty lub grupy terapeutów)

Warto wziąć pod uwagę, że psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia różnego typu trudności natury psychologicznej i psychologicznej, także tych bardzo poważnych. Tu możesz przeczytać o tym więcej.

Eric  Kandel, zdobywca Nagroda Nobla w 2000r., wskazał ja jako biologiczną metodę leczenia mózgu, co może być punktem wyjścia do rozmowy o tym dla osób nastawionych sceptyczniej.

W Minds of Hope, specjaliści zajmujący się Państwa zdrowiem, w tym zdrowiem psychicznym, posiadają niezbędne uprawnienia a rozwój osobisty cenimy sobie tak bardzo, jak Państwa zdrowie i dążenie do poprawy jakości życia naszych Pacjentów.