Coaching, to interaktywny proces indywidualnego lub grupowego uczenia się z wykorzystaniem zasad psychologii, który ma pomóc w osiąganiu stawianych sobie celów m.in. poprzez wzmocnienie procesów decyzyjnych istotnych dla zaspokajania potrzeb, przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Istotą takiego procesu jest wykorzystanie własnych zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych, jak również motywowanie i towarzyszenie klientowi w jeszcze lepszym jego funkcjonowaniu. Opiera się na indywidualnej pracy klienta z coachem, co ułatwia klientowi rozpoznać jego umiejętności, zdolności i predyspozycje i optymalnie wykorzystać ich potencjał.

W coachingu zajmujemy się wyłącznie teraźniejszością i przyszłością, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga w rozwoju poprzez poszerzanie strefy komfortu i dążenie do pozytywnej zmiany, umożliwia lepsze poznanie siebie, znalezienie obszarów, dzięki którym umiemy podnieść poczucie własnej wartości, a także zbalansować życie zawodowe i prywatne. Metodą tą można pracować na  wieloma aspektami życia dotyczącymi np. rodziny, pracy, zdrowia, związków, relacji z ludźmi, stanu psychicznego

Do najpopularniejszych rodzajów coachingu zaliczamy:

  • Coaching personalny – skierowany na sfery wewnętrzne
  • Life coaching – skierowany na relacje i życie osobiste
  • Coaching zawodowy – skierowany na rozwój kariery
  • Executive coaching – polegający na pracy z kadrą zarządzającą
  • Coaching biznesowy – ukierunkowany na rozwój biznesu
  • Coaching sportowy – pomagający w osianiu celów w sporcie
  • Coaching grupowy – którego celem jest wskazanie podobieństw w wyzwaniach, przed którymi stoją zespoły treningowe, np. problemy w związkach, relacjach w środowisku pracy, efektywność, przywództwo, itp.

Podstawowy model coachingu składa się z 3 etapów:

  • Wyznaczenie/ustalenie celów (korzystając z metody SMART)
  • Określenie aktualnego stanu (tzw. rzeczywistości) i zasobów
  • Osiągniecie celu przy wykorzystaniu zasobów (także poprzez zwiększanie tych zasobów w tkacie jego realizacji)
coaching

Warto podkreślić, że coaching jako metoda służąca rozwojowi, oparty jest na kilku pryncypiach, a w szczególności takich jak: dobrowolność, brak dyrektywności, jest osadzony na umiejętności stawiania pytań, które pobudzają do myślenia, wspiera uczenie, skupia się na osiąganiu wyznaczonych celów, wiedzie do świadomych zmian.

Coaching (w uproszczeniu mówiąc), polega na ustaleniu indywidualnej ścieżki rozwoju, pomaga wyznaczać cele oraz rozwijać te cechy, które pomogą w ich osiągnięciu. Efektem takiej pracy i firmy i pracownicy szybciej się rozwijają i osiągają wyniki, które dają powody do satysfakcji .

Coach nie podpowiada gotowych rozwiązań, nie doradza, nie osądza i nie krytykuje. Zasadniczym zadaniem coacha jest wykorzystanie umiejętności, zdolności, zasobów swojego klienta, pomagając mu (za jego zgodą) jeszcze lepiej je rozwijać i doprowadzenie do stanu, kiedy klient potrafił dalej samodzielnie realizować swoje cele.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat i chcielibyście rozpocząć pracę z coachem (mając na uwadze siebie lub wybraną osobę/osoby z Państwa zespołu), prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce KONTAKT.