Medycyna

Spaliny z silników diesla niebezpieczne dla naszego serca i nie tylko…

Spaliny z silników diesla niebezpieczne dla naszego serca i nie tylko…. mogą zaburzać funkcję śródbłonka naczyń krwionośnych. Co to dla nas oznacza? Sprawdźmy!!!

Olej napędowy i jego produkty stanowią jedno z najczęstszych zanieczyszczeń dotykających ludzi mieszkających na obszarach miejskich i wiejskich na świecie. Uważa się, że spaliny z silników wysokoprężnych stanowią do ponad 50% cząstek atmosferycznych o masie mniejszej niż 10 µM (PM10) przeciętnej średnicy aerodynamicznej, która odpowiada za zanieczyszczenie powietrza.

W Europie i Japonii badania epidemiologiczne wykazały wysoki wskaźnik zachorowalności na układ sercowo-naczyniowy, a także (!!) ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego w następstwie narażenia zawodowego na spaliny oleju napędowego.

Eksperymentalne badania na zwierzętach wykazały również, że narażenie na emisję rozcieńczonego paliwa diesla wpływało na: 

  • wydajność skurczową komór,
  • napęd współczulny,
  • zwłóknienie/fibrynolizę i
  • przyśpieszało miażdżycę tętnic.

Dotychczas udokumentowano związek między ostrymi zespołami wieńcowymi a ostrym narażeniem na spaliny z silnika Diesla, natomiast nie wiadomo było, czy względnie krótkotrwałe narażenie może powodować przedłużone reakcje zapalne i / lub wpływać na funkcję śródbłonka oraz właściwości ścian naczynia w taki sposób, aby potencjalnie promować rozwój przewlekłych zmian miażdżycowych.

Jak wynika z badań opublikowanych 29 stycznia br. w European Journal of Preventive Cardiology, nawet (!!!) krótkotrwała ekspozycja na spaliny z silników Diesla ma jednak niekorzystny wpływ na funkcję śródbłonka i właściwości ściany naczyń krwionośnych.

Naukowcy z National and Kapodistrian University of Athens w Grecji przebadali 40 zdrowych osób narażonych na spaliny oleju napędowego, w grupie kontrolnej były osoby eksponowane na filtrowane powietrze – podczas dwugodzinnej sesji. W ciągu 24 godzin po ekspozycji naukowcy stwierdzili zwiększoną częstotliwość tętna u osób z ekspozycją na spaliny z silnika Diesla w porównaniu z filtrowanym powietrzem.

Uwaga!!! Po ekspozycji na olej napędowy, poziomy białka C-reaktywnego i fibrynogenu znacznie wzrosły, podczas gdy poziom białka S i jego aktywność – padły.

W porównaniu z osobami niepalącymi, dla palaczy ekspozycja na spaliny z oleju napędowego spowodowała wyższe stężenie białka C reaktywnego. Białko C-reaktywne, czyli jedno z białek tzw. ostrej fazy, pojawiające we krwi jako konsekwencja stanu zapalnego. Wytwarzane jest pod wpływem cytokin zapalnych w wątrobie, komórkach tłuszczowych oraz ścianach naczyń tętniczych. Białka CRP są markerami stanu zapalnego ­– wskaźnikiem bezobjawowego stanu zapalnego. Współczesne badania wskazują, że podwyższony poziom CRP to też większe ryzyko chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, reumatoidalnych. i nie tylko!

Główne wnioski tego badania można zrelacjonować tak, że:

emisja oleju napędowego ma szerokie spektrum działań, które mogą powodować zarówno upośledzenie funkcji naczyniowej, jak i upośledzoną fibrynolizę, a także rozwój ogólnoustrojowego zapalenia.

Efekty te sprzyjają rozwojowi:

  • miażdżycy,
  • nieprawidłowej funkcji śródbłonka,
  • zwiększonej sztywności tętnic,
  • zaburzają rytm czynności serca,
  • wywołują nieprawidłowości krzepnięcia krwi i
  • powodują stan prozapalny jako wstęp do arterogenezy i progresji choroby wieńcowej.

W rzeczywistości dane w literaturze wskazują, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia olejem napędowym zwiększa incydenty sercowo-naczyniowe i naczyniowo-mózgowe, a także powoduje wzrost ryzyka śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

No to co, może lepiej przesiąść się na teslę, a przynajmniej na hybrydę? A jeśli chcesz zacząć od zbadania kondycji swoich płuc, to zapraszamy na badania przesiewowe, badanie spirometryczne oraz spotkania z specjalistą pulmonologiem. Chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu!!!