Opieka zdrowotna

Styl życia, czy standard opieki zdrowotnej?

17.09.2016; źródło: opracowanie własne

Zdrowie, to nasz największy skarb. Czy dobrze umiemy o nie zadbać?

zdrowiePrawie każdy z nas narzeka na stan polskiej opieki zdrowotnej. długie kolejki, tłumy na korytarzach poradni, wieloosobowe sale w szpitalach, niedobór personelu medycznego, co powoduje, że kontakt z lekarzem, psychologiem, czy pielęgniarką staje się więcej niż okazjonalny. Czy jednak standard i dostęp do opieki zdrowotnej jest najważniejszym czynnikiem w naszej trosce o zdrowie?

Najczęściej przytaczana definicja zdrowia (wg WHO, Światowej Organizacji Zdrowia), mówi, że ZDROWIE to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia). A zatem, osoby zdrowe, to takie, które odczuwają swoisty i indywidualny stan somatyczny i psychiczny ogólnego komfortu. Niby niewiele, a jednak bardzo dużo, prawda?

Jakie zatem elementy stanowią o naszym zdrowiu? I jaki mamy na nie wpływ?

  • Biologia (geny)
  • Środowisko
  • Styl życia
  • Opieka zdrowotna

Wykres poniżej ilustruje w jakim stopniu te elementy wpływają na nasze zdrowie.

determinanty_zdrowia_AKG

Ryc. 1. Czynniki determinujące zdrowie.

Mówiąc o zdrowiu warto też pamiętać, że nasze zdrowie to wiele różnych obszarów:

Zdrowie fizyczne (somatyczne): prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów.

Zdrowie psychiczne: umysłowe (zdolność do jasnego, logicznego myślenia) emocjonalne (zdolność do rozpoznawania własnych uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób, a także umiejętność radzenia sobie z takimi stanami, jak stres, napięcia, depresja, lęk).

Zdrowie społeczne: zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi i pełnienia ról społecznych.

Zdrowie duchowe: związane z wiarą i praktykami religijnymi, lub też osobistym „credo”, zasadami, zachowaniami i sposobami utrzymania wewnętrznego spokoju.

Dbanie o każdy z tych obszarów przyczynia się do tego, że poprawia się nasza jakość życia i stan zdrowia. Ale (!) co najważniejsze, to nie stan opieki zdrowotnej, a to w jaki sposób dbamy o nasze codzienne życie, ma największe przełożenie na nasze zdrowie. Co ważne, badania pokazują, że tak, jak styl życia nie ma dużego przełożenia na nasz stan zdrowia pierwszej połowie naszego życia, tak ma ogromne znaczenie po 40. roku życia. Okazuje się bowiem, że osoby, które już w młodości dbają o właściwe odżywianie, ruch, balans między pracą a życiem osobistym i pozostałe elementy zdrowego stylu życia, po 40-stym roku życia doświadczają również lepszego zdrowia, mniej chorują, rzadziej zapadają na wszelkiego rodzaju choroby zwane cywilizacyjnymi, jak cukrzyca, otyłość, nowotwory, itp. (ryc.2).

styl_zycia_AKGRyc. 2. Elementy stylu życia, które mają największe znaczenie w profilaktyce zdrowia.

Czy to oznacza, że po 40-stym roku życia nie warto prowadzić zdrowego stylu życia? Oczywiście, że też warto. W każdym wieku nie jest za późno, by zrobić coś dla siebie, bo każda tego rodzaju aktywność, to kolejny krok do lepszego, zdrowsze i dłuższego życia.

No to na zdrowie!

Opracowanie: MoH