Medycyna

Światowy Dzień Zdrowia – porozmawiajmy o depresji

07.04.2017; opracowanie: Minds of Hope na podstawie materiałów WHO

Dziś, 7 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku to już 67 ochody tego święta ustanowione przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Tegoroczne obchody, zarówno dziś, jak i przez cały rok, są dedykowane depresji, pt.: Depression, let’s talk.

Depresja, to jedna z głównych przyczyn złego stanu zdrowia i niepełnosprawności na całym świecie. Aktualne dane WHO wskazują, że ponad 300 milionów ludzi na świecie żyje z depresją, a w latach 2005-2015 statystyki w tym względzie zarejestrowały wzrost o ponad 18%.

W Polsce, wśród osób między 18 a 64 r.ż., u 23,4% osób rozpoznano w ciągu życia przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne z 18 zaburzeń zdefiniowanych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 i Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV. W tej grupie co czwarta osoba doświadczyła więcej niż 1 zaburzenia. Około 1,5 mln Polaków choruje na depresję – to prawie tak, jakby cała Warszawa cierpiała na te chorobę!

Brak wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w połączeniu z obawą przed stygmatyzacją, uniemożliwia wielu osobom dostęp do leczenia, które dawałoby im szanse na zdrowe i produktywne życie.

W wielu krajach nie ma w ogóle lub dostępne jest niewielkie wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nawet w krajach o wysokim PKB prawie 50% osób z depresją nie otrzymuje leczenia. Średnio tylko 3% budżetów świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest inwestowanych w zdrowie psychiczne (w zakresie < 1% w krajach o niskim dochodzie na mieszkańca do 5% w krajach o wysokim dochodzie na mieszkańca).

W Polsce wynosi w 2017 r. w budżecie NFZ przeznaczonym na finansowanie świadczeń 3,68%, co daje łączną kwotę 2,6 mld PLN w budżecie ok. 73 mld PLN. To ułamek zaspokojonych, a właściwie nawet tylko rozpoznanych, potrzeb zdrowotnych naszego społeczeństwa. W Warszawie, do niektórych poradni zdrowia psychicznego, czeka się ponad 150 dni. To czas, w którym – jeśli podejmie się we właściwym czasie czasie interwencję, pacjent mógłby już odnieść wymierną korzyść terapeutyczną np. w przebiegu terapii poznawczo – behawioralnej depresji.

Depresja jest częstym zaburzeniem psychicznym, które dotyka ludzi w każdym wieku, we wszystkich dziedzinach życia we wszystkich krajach. Charakteryzuje się m.in. uporczywym smutkiem i utratą zainteresowań oraz wycofaniem z wielu aktywności, w które ludzie normalnie się  angażują, a także niemożnością lub ogromnym wysiłkiem wykonywania codziennych czynności, towarzyszącymi nam przez minimum 14 dni.

Depresja: co należy wiedzieć – podstawowe informacje.
Uwaga: jeśli uważasz, że Ty lub ktoś, kogo znasz, może cierpieć na depresję, przeczytaj to koniecznie i działaj (kliknij na obrazek, jeśli chcesz powiększyć).

WHO, monitorująca i badająca depresję na całym świecie od wielu lat, wykazała silne związki między depresją a innymi zaburzeniami i chorobami – szczególnie przewlekłymi. Depresja zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń i chorób związanych z uzależnieniami (od substancji, behawioralnymi), jak również takich jak cukrzyca i choroby serca; działa to też w odwrotną stronę, czyli osoby z tymi chorobami mają większe ryzyko zachorowania na depresję.

Tu możesz ściągnąć plakaty WHO dot. kampanii Depression, let’s talk oraz obejrzeć film przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia nt. depresji.

Depresja może dotyczyć osób w różnym wieku i różnym wykształceniu: młodzież, dorosłych, seniorów, kobiety po urodzeniu dziecka, mężczyzn w kryzysie, osoby chorujące somatycznie, chorych na nowotwory, aktorów, lekarzy, prawników, sklepowe, sprzątaczki, itp.

Najważniejsze jest jednak to, że można ją leczyć i to skutecznie (!!), szczególnie z zastosowaniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Przełam się, zacznij o tym mówić, jak się czujesz i sięgnij po profesjonalną pomoc. Nie zostawaj z tym sam, to najlepsza pożywka dla twojej depresji!!

Tu możesz sprawdzić, czy masz objawy wskazujące na depresję.