badanie PAN

Jak duża jest opioidofobia w Polsce?

31.03.2015; źródło: informacja własna

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Hospicjum Onkologiczne im. Św. Krzysztofa w Warszawie prowadzi projekt mający na celu zbadanie poziomu świadomości, postaw, barier, zwyczajów, potrzeb i opinii środowiska medycznego oraz społeczeństwa na temat leczenia przewlekłego bólu oraz stosowania leków przeciwbólowych z różnych grup, w tym także leków opioidowych. (więcej…)