czynniki ryzyka udaru

Wczesne objawy udaru mózgu

16.08.2016; źródło: informacja własna

Udar mózgu – szybkie rozpoznanie, to ratunek i życie

Udar mózgu, to zwykle incydent medyczny, którego się nie spodziewamy. Nawet jeśli osoby nam bliskie lub my sami jesteśmy obciążeni czynnikami ryzyka (wiek 55+, płeć – M, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, palenie tytoniu, otyłość, zaburzenia snu, używanie narkotyków, itp.), to przecież nie zaplanujemy jego nadejścia. (więcej…)