niedrobnokomórkowy rak płuca

Czy podawać sterydy w trakcie leczenia onkologicznego?

Opracowanie: Minds Of Hope

Chociaż leczenie immunosupresyjne u chorych z nowotworami jest leczeniem stosunkowo nowym, to w  obecnym świecie onkologii trudno już sobie wyobrazić leczenie dużej grupy nowotworów bez tej metody terapii.Im bardziej zaś metoda jest popularna, tym więcej niuansów leczenia poznajemy!

Jedną z metod tego leczenia jest terapia anty PD-L1 i PD-1. Wprowadzenie przeciwciał PD – L1 lub PD-1 było znaczącym postępem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i innymi nowotworami złośliwymi. Ponieważ to leczenie stało się standardem opieki onkologicznej, konieczne jest (więcej…)