osiągnięcia

Prelekcja pt. temperament w sporcie amatorskim i wyczynowym – 30 kwietnia i 13 maja

Temperament w sporcie: czy ma znaczenie dla wyboru dyscypliny i osiąganych wyników?

O temperamencie mówi się, że jest niezmienny w ciągu życia człowieka, że w zasadzie nie mamy wpływu na kształtowanie cech temperamentu, bo w dużej mierze wynikają one z mechanizmów fizjologicznych i biochemicznych. Jednocześnie podkreśla się jego znaczenie w codziennych aktywnościach, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Aktywność sportowa – zarówno ta zawodowa, jak i amatorska, jest związana koniecznością podejmowania wysiłku dla osiągania pewnych wyników sportowych. (więcej…)