Aktualności

Testy i kwestionariusze psychologiczne

opracowanie: Minds of Hope

Jednym z elementów pracy z psychologiem jest diagnoza psychologiczna. To pierwszy etap pracy ze specjalistą, który chce profesjonalnie zając się problemem zdrowotnym lub celem rozwojowym pacjenta lub klienta.

Diagnoza stanowi szczególną, celowaną próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów lub obszarów wybranych do rozwoju oraz ich genezy. W jaki sposób podchodzimy do tego w Minds of Hope? Korzystamy z narzędzi pomiarowych i diagnozujemy zasoby, potencjał rozwojowy, predyspozycje zawodowe, stan emocjonalny, temperament, osobowość, poziom inteligencji (w tym inteligencji emocjonalnej) oraz sprofilowane pod potrzeby pracownika i/lub pracodawcy diagnozy potencjału zawodowego.

Dokonujemy również diagnozy stanów psychopatologicznych, w tym zaburzeń z osi I i II w klasyfikacji DSM-IV-R.

W trakcie pierwszej lub kolejnej konsultacji u psychologa, psychoterapeuty lub ewentualnie psychiatry czy psychodietetyka możemy zaproponować dodatkową diagnostykę psychologiczną lub zawodową.

Również ty możesz przyjść do nas i poprosić o przeprowadzenie jakiegoś wybranego testu lub baterii testów. Czasami niepokojące objawy (np. ciągłe zapominanie, częstsze wypadki, niepanowanie nad emocjami, itp.) skłaniają nas do bliższego przyjrzenia się sobie i wówczas testy psychologiczne lub zawodowe mogą być dobrym rozwiązaniem. Nie martw się jeśli nie wiesz jaki test jest odpowiedni dla ciebie – podziel się tym, co cię niepokoi lub czego chciałbyś specyficznie dowiedzieć się o sobie więcej, a my wybierzemy odpowiednie narzędzia diagnostyczne – czasami sięgniemy po specjalistyczne testy, a czasami wywiad psychologa będzie wystarczający.

Z jakich elementów składa się badanie psychologiczne z użyciem testów lub baterii testów psychologicznych:

  • badanie i konsultacja – diagnoza psychologiczna, to zwykle 2 spotkania: a) indywidualne wypełnienie kwestionariuszy – może temu towarzyszyć psycholog; b) jedna sesja diagnostyczno-konsultacyjna ze specjalistą uprawnionym do wykonywania testów psychologicznych i/lub zawodowych;
  • opinia – skrócony opis lub ilustracja wyników  kwestionariusza/testu na wykresie
  • opracowanie – pełne opracowanie pisemne wyników kwestionariusza/testu/baterii testów, czasami nawet obejmujące kilka-kilkanaście stron