Medycyna

Unikaj złego cholesterolu – nie tylko serce zagrożone

źródło: Medical News Today

Cholesterol LDL może aktywować nowotwory

W oparciu o nowe, amerykańskie badania, możemy wnioskować, że tzw. ‘zły’ rodzaj cholesterolu może wpływać na wiązanie niektórych białek, a tym samym aktywizację wzrostu i podziału komórek nowotworowych. Wskazują na to właśnie opublikowane na łamach czasopisma “Cell Reports” najnowsze wyniki badań.

W najnowszym badaniu naukowcy przebadali i obserwowali ‘szlaki’ sygnalizacyjne komórek. Badacze odkryli, że cholesterol LDL wpływa na szlak sygnalizacyjny Wnt tworzony przez szereg białek komórki. Białka te odgrywają rolę w embriogenezie i karcynogenezie. Cholesterol wiąże białka zaangażowane w ścieżkę sygnalizacyjną wspomagając wzrost i podział w dojrzałych komórkach.

dietaDodatkowo wzrost poziomu cholesterolu w obrębie błony komórkowej wydaje się sprzyjać przewadze kanonicznej sygnalizacji Wnt nad niekanoniczną. Proces ten może więc napędzać procesy wzrostowe m.in. w raku płuca, sutka, jelita grubego oraz czerniaka.

Nie od dziś wiadomo, że takie aspekty jak dieta wysokotłuszczowa, podwyższająca poziom cholesterolu, jest powiązana z podwyższonym ryzykiem zachorowalności na raka. Teraz, dzięki badaniom przeprowadzonym prof. Wonhwa Cho możemy poznać mechanizm oddziaływania cholesterolu na szlaki metaboliczne prowadzące do powstania nowotworu”.

Wyniki tych badań można uznać za kolejny dowód na to, że zdrowy styl życia, dopasowana dieta oraz aktywność fizyczna mogą chronić nie tylko nasze serce, ale także działać prewencyjnie przeciwko nowotworom. Warto również zwrócić uwagę na to, że podwyższony poziom cholesterolu LDL wynikać może nie tylko z nieprawidłowej diety, ale także z wysoce stresującego trybu życia. Można zatem założyć, że obniżanie stresu (np. poprzez pracę psychoterapeutyczną) może również chronić nas od chorób serca i chorób nowotworowych.

20.09.2014